Wersja do druku

Udostępnij

Dzisiaj upływa 71. rocznica śmierci Feliksa Nowowiejskiego. Zainicjowane działania artystyczne, naukowe i popularyzatorskie, rozpoczęte w Roku Nowowiejskiego 2016, będą kontynuowane do końca tego roku, w którym to obchodzimy 140. rocznicę urodzin twórcy „Roty” (7 lutego).

Choć formalnie Rok Nowowiejskiego, ustanowiony przez Sejm RP w 2016, został zakończony, ze względu na podwójną rocznicę śmierci i urodzin kompozytora, w 2017 roku kontynuowany będzie szereg działań związanych z promocją twórczości i życia Nowowiejskiego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło na ten rok specjalny program dotacyjny „Nowowiejski 2017”. Trwa procedura wyłaniania projektów przewidzianych do realizacji, wyniki naboru powinny być znane początkiem lutego. Do Programu wpłynęło 91 wniosków. Instytucją zarządzającą Programem jest Instytut Muzyki i Tańca.

W dalszym ciągu w Instytucie funkcjonować będzie Biuro Obchodów, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia informacji o projektach na specjalnej stronie www.nowowiejski2017.pl oraz na oficjalnym kanale Roku na www.twitter.com/nowowiejski2016. Na stronie www.imit.org.pl w zakładce ‘rocznice’ nadal pobrać można nieodpłatnie zdjęcia i biogram kompozytora.

8 lutego, w dniu rocznicy urodzin, do sprzedaży trafi nagranie „Quo vadis” Nowowiejskiego na CD (wyd. DUX) z wyśmienitym gronem wykonawców: Aleksandrą Kurzak, Rafałem Siwkiem, Arturem Rucińskim, Górecki Chamber Choir i Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Nowowiejskiego w Olsztynie pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego. Fragmenty nagrania audiowizualnego „Quo vadis”, zrealizowanego podczas Nadzwyczajnego Koncertu w Filharmonii Narodowej z udziałem tych samych wykonawców, będą dostępne na kanale YT Instytutu od 25 stycznia. 7 lutego w Google Cultural Institute otwarta zostanie specjalnie przygotowana wystawa o dziele kompozytora.

7 lutego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości Feliksa Nowowiejskiego.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne planuje na 2017 szereg wydań utworów Nowowiejskiego, między innymi „Śmierć Ellenai”, „Legendę Bałtyku”, pieśni chóralne i solowe oraz monografię twórczości autorstwa Marcina Gmysa i specjalną książkę dla dzieci. Na 2017 zaplanowano także edycję nowych nagrań utworów Nowowiejskiego, dokonanych m. in. przez Akademię Muzyczną im. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Towarzystwo im. Nowowiejskiego planuje utworzenie nowej strony poświęconej swemu patronowi.

Będziemy także uczestnikami wielu wspaniałych koncertów: Chór Cantores Varmienses przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej zaprezentuje kantatę „Testament Bolesława Chrobrego”, Orkiestra Sinfonia Varsovia przygotowuje koncert ze „Znalezieniem Krzyża Świętego”, a Teatr Wielki w Poznaniu – premierę „Legendy Bałtyku”. O wszystkich zaplanowanych koncertach i spektaklach będziemy informowali na stronie www.nowowiejski2017.pl.