Zapraszamy do włączenia się w konsultacje społeczne ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, które trwają do 2 czerwca 2021 roku. Ustawa, wypracowana wspólnie ze środowiskiem artystów i twórców, daje szansę na ucywilizowanie warunków bytowych osób prowadzących działalność artystyczną.

Wersja do druku

Udostępnij

Zgodnie z projektem wejście do systemu nie jest obowiązkowe i nie warunkuje działalności artystycznej, ani amatorskiej ani profesjonalnej. Związane jest z przedłożeniem dorobku wybranemu stowarzyszeniu lub związkowi artystów i/lub osiąganiem odpowiednich przychodów z działalności artystycznej.

Poniższy 3-minutowy animowany film wyjaśnia w prosty i bezpośredni sposób główne założenia ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego:

Projekt ustawy z dnia 3 maja 2021 roku oraz rozporządzenia do ustawy znajdują się na stronie BIP Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: Ogłoszenie konsultacji publicznych projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego Wykaz projektów poddawanych konsultacjom publicznym (mkdnis.gov.pl). Na dedykowanym portalu www.artystazawodowy.pl znajdą Państwo również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Warto śledzić też aktualności na profilu @ArtystaZawodowy na Facebooku: https://www.facebook.com/ArtystaZawodowy.

Uwagi do w/w projektu, przygotowane zgodnie z formularzem zgłaszania uwag (w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu), należy kierować na następujące adresy poczty elektronicznej: prutkowska@kulturaisport.gov.pl oraz dik@kulturaisport.gov.pl w terminie do 2 czerwca 2021 roku.