Wersja do druku

Udostępnij

Zapraszamy do udziału w konkursie prac doktorskich dotyczących muzyki polskiej. Celem konkursu jest promocja i popularyzacja osiągnięć naukowych dotyczących muzyki polskiej, a także zachęta do podejmowania badań związanych z muzyką polską w środowiskach akademickich. 

Do konkursu mogą być zgłoszone prace doktorskie obronione w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia przyjmowania zgłoszeń, które spełniają następujące kryteria:

a)         ich przedmiotem jest muzyka polska;

b)         nie dotyczą problematyki wykonawczej dzieła muzycznego;

c)         są zgodne z metodologią postępowania naukowego w humanistyce.

Prace należy nadsyłać na adres Instytutu Muzyki i Tańca (Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa). Termin nadsyłania prac upływa 15 grudnia 2020 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu, a także formularze do wypełnienia znajdą Państwo w części Dokumenty do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu:
Brygida Błaszczyk-Podhajska (brygida.blaszczyk@imit.org.pl, 22 829 20 15)

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z 16 lipca 2020 roku

Regulamin konkursu

Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2. Oświadczenie autora

powiązane

Publikacje