22 grudnia 2020 r. w formie wideokonferencji zorganizowanej przez Instytut Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji kwalifikującej nadesłane zgłoszenia do dalszego etapu Konkursu prac doktorskich dotyczących muzyki polskiej.

Wersja do druku

Udostępnij

W skład komisji kwalifikacyjnej weszli przedstawiciele środowiska akademickiego oraz Instytutu Muzyki i Tańca. Komisja obradowała w składzie: dr hab. Iwona Lindstedt z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Janina Tatarska z Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz przedstawiciele Instytutu Muzyki i Tańca – Maxymilian Bylicki i Hanna Szych.

Do Konkursu zgłoszono 50 prac doktorskich. Wszystkie zgłoszenia były poprawne pod względem formalnym i zostały poddane wstępnej ocenie merytorycznej pod kątem zgodności z kryteriami podanymi w regulaminie.

W wyniku oceny zgodnie z § 2 i § 3 regulaminu Konkursu do dalszego postępowania zakwalifikowano 33 następujące prace doktorskie (w kolejności alfabetycznej):

Droga twórcza Mariana Sawy i źródła inspiracji jego muzyki instrumentalnej – autor: Leszek Gorecki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, promotor: prof. zw. dr hab. Stanisław Dąbek
Działalność muzyczna Bronisława Mirskiego w amerykańskich kinoteatrach (1914-1927) – autor: Agnieszka Cieślak, Uniwersytet Warszawski, promotor: prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek
Dzieło w ruchu. Instalacje dźwiękowe Zygmunta Krauzego, Krzysztofa Knittla i Marka Chołowieckiego – autor: Marta Dziewanowska-Pachowska, Uniwersytet Warszawski, promotor: dr hab. Iwona Lindstedt
Estetyka i funkcje muzyki filmowej na przykładzie dzieł Wojciecha Kilara – autor: Maria Wilczek-Krupa, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Leszek Polony
Eugeniusz Morawski – życie i recepcja twórczości – autor: Oskar Łapeta, Uniwersytet Warszawski, promotor: dr hab. Marcin Gmys
Franciszek Lilius – życie i twórczość na tle epoki – autor: Marek Bebak, Uniwersytet Jagielloński, promotor: prof. dr hab. Zofia Dobrzańska-Fabiańska
Henryk Opieński (1870–1942) życie i twórczość. Studium monograficzne na podstawie materiałów źródłowych z archiwów szwajcarskich – autor: Joanna Cywińska-Rusinek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, promotor: dr. hab. Marcin Gmys
Józef Wieniawski (1837–1912) – epoka, człowiek i dzieło. Studium historyczno-muzykologiczne – autor: Karol Rzepecki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, promotor: ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Julian Fontana – niedoceniony artysta z najbliższego otoczenia Chopina – autor: Magdalena Oliferko, Université de Genève/Uniwersytet Warszawski, promotor: prof. dr hab. Irena Poniatowska
Kanon i postmodernizm w twórczości religijnej kompozytorów polskich – autor: Krzysztof Cyran, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Teresa Malecka
Kolekcja muzykaliów Joannesa Chrysostomusa Zalaskiego jako źródło do badań kultury muzycznej śląska w czasach rekatolizacji (1654–1707) – autor: Katarzyna Spurgjasz, Uniwersytet Warszawski, promotor: dr hab. Tomasz Jeż
Kwartet smyczkowy w muzyce polskiej XIX wieku – autor: Julia Gołębiowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. Ryszard Golianek
Miedzy tradycją i awangardą. Muzyka Pawła Szymańskiego – autor: Natalia Szwab, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Teresa Malecka
Muzyka a nowe media. Polska twórczość elektroakustyczna przełomu XX i XXI wieku – autor: Andrzej Mądro, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska
Natura w twórczości Grażyny Pstrokońskiej-Navratil – autor: Katarzyna Bartos, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Anna Granat-Janki
Oblicza twórcze Adama Walacińskiego. Muzyka autonomiczna. Muzyka funkcjonalna – autor: Ewa Czachorowska, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Teresa Malecka
Obój w Polsce do końca XVIII wieku – autor: Katarzyna Pilipiuk, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Marcin Szelest
Od dramatu literackiego do dzieła operowego. „Ślepcy” Jana Astriaba w perspektywie relacji literatura–muzyka – autor: Małgorzata Pawłowska, Akademia Muzyczna w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. Hanna Kostrzewska
Pieśni i ballady Stanisława Moniuszki do słów Adama Mickiewicza w kontekście muzycznych interpretacji utworów poety – autor: Małgorzata Sułek, Uniwersytet Jagielloński, promotor: dr hab. Iwona Puchalska, prof. UJ
Początki polskiej muzykologii. Lwowski krąg Adolfa Chybińskiego i jego uczniów – autor: Michał Piekarski, Polska Akademia Nauk, promotor: dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN
Poetyka pieśni solowych Władysława Żeleńskiego – autor: Agnieszka Zwierzycka, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Anna Granat-Janki
Publicystyka muzyczna i twórczość kompozytorska Stefana Kisielewskiego w świetle jego poglądów estetycznych i założeń stylistyczno-warsztatowych – autor: Urszula Ciołkiewicz-Latek, Uniwersytet Warszawski, promotor: prof. dr hab. Zbigniew Skowron
Relacje malarstwa i muzyki w polskiej twórczości instrumentalnej drugiej połowy XX wieku – autor: Katarzyna Kaczmarczyk, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Teresa Malecka
Rezonans postawy i muzyki Karola Szymanowskiego w twórczości kompozytorów polskich do „pokolenia Stalowej Woli” włącznie – autor: Agata Stojewska, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AMK
Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948–1955 – autor: Sławomir Wieczorek, Uniwersytet Wrocławski, promotor: prof. dr hab. Maciej Gołąb
Symfonie kompozytorów polskich powstałe w latach 1944–56 w świetle kształtowania się i obowiązywania doktryny socrealistycznej – autor: Tomasz Tarnawczyk, Akademia Muzyczna w Łodzi, promotor: dr. hab. Ewa Kowalska-Zając
Symphony and Symphonic Thinking in Polish Music After 1956 – autor: Beata Bolesławska-Lewandowska, Cardiff University, promotor: prof. Adrian Thomas
Te Deum w muzyce polskiej przełomu XX i XXI. Gatunek funkcja, przesłanie – autor: Anna Wieczorek, Akademia Muzyczna w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Teresa Malecka
Twórczość religijna Feliksa Rączkowskiego w kontekście artystycznej, życiowej i duchowej postawy kompozytora – autor: Emilia Dudkiewicz, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, promotor: dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski
Twórczość religijna Jana Wincentego Hawela na podstawie wybranych przykładów utworów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych – autor: Ewelina Wilburg-Marzec, Akademia Muzyczna w Katowicach, promotor:         prof. dr hab. Jolanta Szulakowska-Kulawik
Twórczość użytkowa Witolda Lutosławskiego w świetle jego biografii i w kontekście przemian audiosfery XX wieku – autor: Wioleta Muras, Uniwersytet Wrocławski, promotor: prof. dr hab. Maciej Gołąb
Warszawski salon XIX w. jako miejsce kultywowania narodowych tradycji muzycznych – autor: Aleksandra Kleinrok, Katolicki Uniwersytet Lubelski, promotor: ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Życie i twórczość Ludwika Wawrzynowicza (1870–1957) w świetle muzyki polskiej pierwszej połowy XX wieku i w kontekście dziejów życia muzycznego Częstochowy – autor: Katarzyna Pietroń, Akademia Muzyczna w Poznaniu, promotor: dr hab. Marcin Łukaszewski, prof. UMFC

W styczniu rozpoczął się kolejny etap Konkursu. Jury złożone z ekspertów – muzykologów, teoretyków muzyki i muzyków ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego w nauce lub sztuce –oceni prace pod względem oryginalności i nowatorstwa, zgodności tematyki z wymogami Konkursu, walorów językowych oraz poziomu warsztatu naukowego autora. Każdy z jurorów otrzymał do oceny 11 spośród 33 zakwalifikowanych przez komisję preselekcyjną prac. Przy podziale prac kierowano się indywidualnymi, specjalistycznymi kompetencjami jurorów oraz eliminacją konfliktu interesów.

Pierwszy etap oceny prac zakończy się w marcu 2021 roku. Przyznanie nagród w Konkursie jest zaplanowane  do końca czerwca 2021 roku.

powiązane

Publikacje