Wersja do druku

Udostępnij

Listopad jest miesiącem, w którym przede wszystkim wspominamy naszych bliskich, którzy odeszli.

W tym okresie warto również przypomnieć zmarłych polskich muzyków – kompozytorów i wykonawców oraz polskich tancerzy i choreografów, szczególnie żyjących w poprzednich stuleciach,  którzy znaczną część życia poświęcili muzyce i sztuce tańca, niejednokrotnie odnosili wielkie sukcesy artystyczne, a obecnie zdarza się, że są niemal całkowicie zapomniani. Niektórzy z nich działali i zmarli w Państwa miejscowości i tam zostali pochowani.

Zależy nam na przywróceniu pamięci o nich, dlatego wspólnie z Centrum Edukacji Artystycznej ogłosiliśmy skierowany do młodzieży Konkurs na opis i dokumentację grobu polskich artystów muzyków i artystów sztuki tańca.

Przedmiotem Konkursu jest:

1. Zidentyfikowanie grobu polskiego artysty (kompozytora, wykonawcy, tancerza lub choreografa).

2. Uporządkowanie grobu, udokumentowane zdjęciami.

3. Opisanie związku artysty z miejscowością, w której jest pochowany.

4. Opracowanie noty biograficznej artysty wraz z opisem jego twórczości (w przypadku kompozytorów i choreografów) lub działalności artystycznej (w przypadku pozostałych artystów).

Dla 6 najlepszych opracowań z dziedziny muzyki (3 nagrody) i z dziedziny tańca (3 nagrody) zostaną przyznane nagrody w postaci sfinansowania wyjazdu grupy na wybrany koncert (limit kosztu wraz z biletami 2000 zł brutto w oparciu o przedstawione faktury).

Ponadto przewidziane są nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

W konkursie mogą wziąć udział klasy szkół muzycznych i baletowych, zgłoszone przez ich wychowawców lub nauczycieli muzyki lub tańca.

Zachęcamy Państwa i Państwa uczniów do udziału w tej inicjatywie, bo przywrócenie pamięci postaci artystów, ważnych dla polskiej muzyki i polskiego tańca, będzie cennym wkładem w odkrywanie dorobku polskiej kultury.

Opracowania w postaci elektronicznej (pliki w formatach *.doc *.docx, *.pdf, *.ppt lub *.jpg) należy przesyłać do 30 listopada br. na adres: konkurs@imit.org.pl.

Do zgłoszenia prosimy dodać klauzulę:

Zgłaszający oświadcza, że został poinformowany, iż w związku z przesłaniem zgłoszenia grupy i pracy jej autorstwa do niniejszego konkursu, Administratorem jego danych jest Instytut Muzyki i Tańca z siedzibą w Warszawie przy ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, oraz oświadcza, że zapoznał się z informacją o zakresie przetwarzania jego danych, umieszczoną na stronie imit.org.pl.

Kontakt dot. konkursu pod nr. tel. 790 395 228

Szczegóły: http://imit.org.pl/news/2591/57/Konkurs-dla-mlodziezy-Pamiec.html