Wersja do druku

Udostępnij

Praca autorstwa Michała Kwasieborskiego wygrała konkurs na przedmiot użytkowo-reklamowy Roku Kolberga i została wybrana przez Jury w dniu 20 lutego 2014 roku spośród nadesłanych zgłoszeń. Zwycięski projekt zostanie skierowany do realizacji jako gadżet Roku Kolberga w 2014 roku.

Na ogłoszony w grudniu Konkurs nadesłanych zostało 35 prac, z czego 32 spełniały warunki formalne. Konkurs był otwarty i tajny. Oceny prac dokonało Jury w składzie:

  • prof. Czesława Frejlich – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
  • dr Piotr Korduba – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Agnieszka Jacobson-Cielecka – krytyk designu, dziennikarka, publicystka

Jury przyznało następujące nagrody:

  • I miejsce – Michał Kwasieborski cooperativa studio (5 tysięcy złotych)
  • II miejsce – Katarzyna Firlej (3 tysiące złotych)
  • III miejsce – Dawid Iwaniec  (1 tysiąc złotych)

Wszystkim autorom zgłoszonych prac dziękujemy, a laureatom gratulujemy!

Celem Konkursu było wyłonienie najbardziej oryginalnego rozwiązania z zakresu wzornictwa przemysłowego w postaci projektu drobnego przedmiotu użytkowo-reklamowego, mającego za zadanie w jednoznaczny sposób nawiązywać do życia i działalności Oskara Kolberga.

Konkurs jest jednym z elementów przygotowań do 200. rocznicy urodzin folklorysty i etnografa, muzyka i kompozytora, badacza i dokumentalisty, wnikliwego obserwatora życia codziennego oraz autora monumentalnego i ponad 30-tomowego dzieła zatytułowanego Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce.

Organizatorem Konkursu był Instytut Muzyki i Tańca pełniący funkcję Biura Obchodów Roku Kolberga.