Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza konkurs na ofertę kuratorską programu Scena Tańca Studio (STS) 2016 realizowanego we współpracy z Teatrem Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie. Program zakłada regularne prezentacje spektakli tanecznych – prac polskich artystów i twórców rezydujących w Polsce. Formuła prezentacji obejmuje 3 dni ciągłe w miesiącu, w czasie których Teatr udostępnia infrastrukturę na potrzeby projektu.

 

Więcej informacji o dotychczasowej realizacji projektu:

http://teatrstudio.pl/aktualnosci/news,332,scena-tańca-studio

 

Uprawnieni oferenci:

Osoby fizyczne

 

Oferta powinna zawierać:

– ogólną charakterystykę oferty programowej obejmującej 10. edycji trzydniowych STS w 2016

– CV zawierające charakterystykę dotychczas zrealizowanych najważniejszych projektów z dziedziny tańca,

– propozycję programu na pierwszą edycję w dniach 8-10 stycznia 2016, uwzględniającą warunki techniczne Teatru,

– oczekiwane wynagrodzenie brutto uwzględniające poniższy zakres obowiązków.

 

Zakres obowiązków kuratora:

– przygotowanie programu wydarzeń obejmującego m.in 2, a maksimum 3 spektakle i/lub warsztaty dziennie oraz ewentualne wydarzenia towarzyszące (warsztaty, rozmowy),

– uzgodnienie kalendarza i uzyskanie zgody artystów,

– negocjacje honorariów z artystami (w porozumieniu z Instytutem i Teatrem),

– współpraca z koordynatorem programu oraz działem promocji i technicznym Teatru Studio,

– przygotowanie tekstów informacyjno-promocyjnych

 

Instytut wraz z Teatrem zapewniają:

–          finansowanie projektu,

–          koordynację pracy artystycznej,

–          koordynację produkcji,

–          promocję i informację,

–          obsługę kas i widowni.

 

Termin nadsyłania ofert: 20 listopada.

Oferty należy przesyłać drogą mailową na adres taniec@imit.org.pl oraz pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa.

 

Wyboru oferty dokona zespół złożony z przedstawicieli Instytutu oraz Teatru Studio do 30 listopada 2015.

 

Załączniki:

Informacje techniczne o scenach dostępnych w ramach STS:

 

Duża Scena

Malarnia

Modelatornia

Foyer