Wersja do druku

Udostępnij

Praca autorstwa Wojciecha Janickiego wygrała konkurs na logotyp Roku Kolberga i została wybrana przez jury spośród ponad dwustu przesłanych zgłoszeń. Zwycięski projekt graficzny zostanie skierowany do realizacji jako oficjalny logotyp Roku Kolberga w 2014 roku. Użycie logotypu wymagać będzie uzyskania zgody Biura Obchodów.

Na ogłoszony we wrześniu Konkurs nadesłanych zostało 214 prac graficznych, z czego 201 spełniało warunki formalne. Konkurs był otwarty i tajny. Oceny prac dokonało Jury w składzie:prof. Ewa Dahlig-Turek – przewodnicząca (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), prof. Władysław Pluta (Akademia Sztuk Pięknych, Kraków), dr Zenon Butkiewicz (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Jury przyznało następujące nagrody:

I miejsceWojciech Janicki, Poznań (10 tysięcy złotych)
II miejscePaulina Kosma, Szczyrk (5 tysięcy złotych)
III miejsceBartłomiej Nowosielski, Gorzów Wielkopolski (2 tysiące złotych)

Wszystkim autorom zgłoszonych prac dziękujemy, a laureatom gratulujemy!

Pobieranie logotypu wraz z księgą znaku będzie możliwe od 1 grudnia 2013 roku ze strony internetowej Instytutu Muzyki i Tańca.

Celem Konkursu było wyłonienie najbardziej oryginalnego rozwiązania graficznego o charakterze logotypu mającego za zadanie w jednoznaczny sposób nawiązywać do życia,  działalności i dokonań Oskara Kolberga.

Konkurs jest jednym z elementów przygotowań do 200. rocznicy urodzin folklorysty i etnografa, muzyka i kompozytora, badacza i dokumentalisty, wnikliwego obserwatora życia codziennego oraz autora monumentalnego i ponad 30-tomowego dzieła zatytułowanego Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce.

Organizatorem Konkursu był Instytut Muzyki i Tańca pełniący funkcję Biura Obchodów Roku Kolberga.