Wersja do druku

Udostępnij

Zapraszamy do wzięcia udziału w dwuetapowym konkursie na wykonanie identyfikacji dla Instytutu Muzyki i Tańca (po zmianie nazwy w 2019 r. Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca).

Ważne informacje w pigułce:

Ogłoszenie konkursu: 04.01.2019

Termin nadsyłania portfolio – 24.01.2019

Portfolio wysyłamy pod adres email: imit@stgu.pl – preferujemy portfolio w formacie PDF, przedstawiające kompleksowe realizacje brandingowe

Osoba odpowiedzialna za konkurs: Lena Mitkowa, Członkini Zarządu STGU, kontakt: board@stgu.pl – koniecznie w temacie prosimy o wskazanie tematu zapytania (KONKURS IMiT / pytanie)

Komplet materiałów (Regulamin, Umowa z Twórcą, Briefing, Zakres) dostępny jest tutaj

Podmiotem nadzorującym przebieg konkursu jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (www.stgu.pl), które wspiera Instytut Muzyki i Tańca przy organizacji konkursu oraz będzie wsparciem merytorycznym przy wyborze wykonawcy.

Tło dla przeprowadzenia procesu

Instytut Muzyki i Tańca planuje w 2019 r. zmianę nazwy na Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Zmiana nazwy nie wiąże się ze zmianą zakresu działalności. Instytut działa na rzecz kultury muzycznej i tanecznej w Polsce, wspierając profesjonalnych artystów i instytucje artystyczne w realizacji ich misji.

O Instytucie Muzyki i Tańca (po zmianie nazwy: Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca)

Instytut Muzyki i Tańca został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 r. z zadaniem wspierania kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.

Celem działania Instytutu w zakresie muzyki i tańca jest działalność na rzecz edukacji kulturalnej i rozwoju twórczości artystycznej ze względu na podstawowe znaczenie tego obszaru dla wszystkich innych działań artystycznych, społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania Instytutu:

 • formułowanie opinii i wniosków oraz podejmowanie działań na rzecz jakości zarządzania kulturą muzyczną i taneczną w Polsce oraz form jej finansowania;
 • formułowanie opinii i wniosków oraz podejmowanie działań na rzecz edukacji muzycznej i tanecznej w Polsce;
 • ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką i tańcem, ze szczególnym wspieraniem kompletowania dokumentacji historycznej zaniedbanych okresów w dziejach muzyki polskiej;
 • promocja polskiej muzyki artystycznej i tańca artystycznego w kraju i za granicą.

W tym celu Instytut prowadzi ze środków MKiDN programy twórcze, naukowe, wydawnicze i edukacyjne, skierowane do profesjonalnych muzyków, tancerzy, do twórców ludowych oraz do szerszej publiczności.

IMiT jest również miejscem wymiany informacji. Dokumentacja i archiwizacja wydarzeń kulturalnych, konferencje, badania naukowe, analizy, raporty i udostępnianie zbiorów stanowią istotną część jego działalności. Instytut prowadzi także kilkanaście portali tematycznych, poświęconych polskiej muzyce i tańcowi, m.in. www.taniecPOLSKA.pl, www.muzykapolska.org.pl, www.instrumenty.edu.pl i www.orkiestrownik.pl.

Struktura organizacyjna Instytutu składa się z Departamentu Muzyki, Departamentu Tańca oraz biblioteki połączonej z czytelnią i mediateką.

Instytut Muzyki i Tańca (po zmianie nazwy: Narodowy Instytutu Muzyki i Tańca) pełni funkcję instytucji zarządzającej dla czterech Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Są to: „Zamówienia kompozytorskie”, „Muzyka”, „Muzyczny ślad” i „Moniuszko 2019 – Promesa”.

Departament Muzyki (DM) prowadzi programy własne Instytutu, m.in.: „Dyrygent – rezydent”, „Jazzowy debiut fonograficzny”, „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”, „Filharmonia. Ostrożnie, wciąga” i „Szkoła mistrzów tradycji”.

W ramach DM działa m.in. pracownia muzyki tradycyjnej oraz pracownia edukacji i psychologii muzyki. DM organizuje przyznawanie nagrody polskiego środowiska muzycznego Koryfeusz Muzyki Polskiej i Galę Nagrody im. Oskara Kolberga. Wspiera programy edukacyjne, a także inne wartościowe inicjatywy z zakresu muzyki klasycznej, współczesnej, tradycyjnej i jazzowej.

Departament Tańca działa na rzecz sztuki tańca. Prowadzi różnorodne programy własne, m.in.: „Zamówienia choreograficzne”, „Scena dla tańca”, „Myśl w ruchu”, „Wspieranie aktywności międzynarodowej”, „Program wydawniczy”, „Program przekwalifikowania zawodowego tancerzy – stypendia” i „Program wymiany rezydencyjnej”. Organizuje również we współpracy z Teatremgalerią Studio „Scenę Tańca Studio”. W ramach ogólnopolskiego programu „Niepodległa” tworzy „Polską Kronikę Tańca”.

IMiT jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Perły Tańca oraz organizowanych co dwa lata wydarzeń – Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. S. Moniuszki i Polskiej Platformy Tańca. Jest również głównym organizatorem Polskiej Sieci Tańca.

Instytut dysponuje biblioteką wraz z czytelnią i mediateką. Tworzy Narodowe Archiwum Tańca, Archiwum Muzyki Polskiej oraz Kolekcję Nagrań Muzyki Polskiej, których zasoby są udostępnianie nieodpłatnie w czytelni i mediatece wszystkim zainteresowanym.

Szczegóły: www.imit.org.pl

Cele rebrandingu:

 • stworzenie nowoczesnej identyfikacji wizualnej dla Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, będącej elementem utrwalania wizerunku NIMiT jako wiodącej instytucji dedykowanej sztuce muzycznej i sztuce tańca w Polsce, reprezentującej polskich artystów tych dziedzin również za granicą;
 • wzmacnianie spójnego przekazu wizualnego w odpowiedzi na nakreślone strategiczne elementy rozwoju marki NIMiT;
 • przygotowanie materiałów firmowych i elementów key visual dla często eksploatowanych materiałów, wraz z przekazaniem plików otwartych i wskazanie wytycznych dla dalszej pracy osobom odpowiedzialnym za ten obszar w NIMiT.

 

Zakres do II etapu Konkursu:

Po wyborze 3 projektantów / studiów projektowych, chcielibyśmy otrzymać prezentację, która pozwoli jury na wybranie odpowiedniego projektanta / studia do zrealizowania dalszego projektu.

W drugim etapie chcielibyśmy zobaczyć:

a. proponowany logotyp NIMiT

b. wdrożenie identyfikacji / KV na przykładzie wizytówki

c. wdrożenie identyfikacji / KV na przykładzie rollupu

Przygotowanie powyższych materiałów jest odpłatne 1500 zł netto zgodnie z pkt 4.1 Regulaminu Konkursu.

 

Pełen zakres zlecenia

Logo

W ramach przygotowania znaku NIMiT, konieczne będzie zaprojektowanie następujących rozwiązań:

1. znak NIMiT główny oraz skrócony

2. proporcja znaku – rozpisanie na siatce

3. dobranie kroju pisma i zastępczego kroju pisma z odpowiedniej rodziny (Google Fonts / Zestaw dostępny w Microsoft / Typekit) – kompleksowe doradztwo dotyczące fontów i ich użycia i licencjonowania

4. przygotowanie formatów plików: EPS / PNG / PDF / SVG w wersji pełnej, skróconej, pionowej i poziomej; odpowiednie opisanie zastosowania poszczególnych typów plików przy rozwiązaniach technicznych / produkcyjnych

5. przygotowanie w każdym z formatów plików wersji kolorystycznej (RGB / CMYK / Pantone), monochromatycznej i achromatycznej wraz z opisem ich zastosowania przy konkretnych produkcjach

6. brandbook dla logotypu i derywatów

Część ta jest wyceniona na 10 500 zł netto.


Podstawowe materiały marki

1. wizytówka; w tym: wybór papieru i techniki druku oraz przekazanie plików w taki sposób, aby następne dodruki odbywały się możliwie jak najbardziej sprawnie

2. papier firmowy – do druku – wybór papieru / sposobu druku, przygotowanie harmonogramu dostaw i usprawnienie zamawiania papieru na bieżąco

3. papier firmowy – zdefiniowany Word / forma cyfrowa – wskazanie na odpowiednie użycie zdefiniowanego dokumentu (strona tytułowa, strony kolejne, style akapitowe i style znakowe)

4. teczka – zdefiniowanie papieru / materiału i sposobu wykonania, wybranie techniki druku / zdefiniowanie koniecznych nakładów oraz poziomu budżetu

5. koperty – zdefiniowanie informacji na kopercie (w tym informacje stałe), formatów kopert i sposobu zadruku

6. rollup – zdefiniowanie wielkości i sposobu produkcji

7. komplimentka – wybór papieru / sposobu druku

8. zebranie wszystkich materiałów w jeden podręcznik i przekazanie plików

Część ta jest wyceniona na 3 200 zł netto.


Gadżety marki

Każdorazowo: propozycja gadżetu, wybór techniki, wybór producenta, przygotowanie materiałów produkcyjnych

1. torba papierowa

2. torba materiałowa

3. kubek

4. długopis

5. ołówek

6. naklejka

7. brzegowe informacje o znakowaniu na gadżecie

8. zebranie wszystkich materiałów w jeden podręcznik i przekazanie plików

Część ta jest wyceniona na 2 150 zł netto.


Key visual

Przygotowane materiały key visual będą rodzajem szablonu i wskazówki dla dalszych projektów wykonywanych dla marki – we współpracy z wybranym projektantem lub wewnętrznie.

Preferowane oprogramowanie to Indesign. Przy tworzeniu materiałów key visual, należy uwzględnić:

 • koncept kreatywny – przykładowe realizacje
 • opis kreatywny – jak będzie wyglądać praca przy zaprojektowanych i dalszych materiałach
 • opis konstrukcyjny
 • przekazanie zdefiniowanych poprawnie w Indesign plików do dalszej pracy (zdefiniowane wzorce stron, style akapitowe, style znakowe, siatki)
 • przekazanie instrukcji dalszego użytkowania

Zestaw KV to:

1. wzór plakatu – przykład plakatu, proporcje, sposób przygotowywania kolejnych materiałów, idea dla przygotowania plakatu, rozmieszczenie informacji, metoda produkcji

2. wzór ulotki – przykład ulotki, proporcje, sposób przygotowywania kolejnych materiałów, idea dla przygotowania plakatu, rozmieszczenie informacji, metoda produkcji

3. wzór katalogu – przykładowe strony / 8 typów stron / opis konstrukcji, opis obrazowania, opis użytych elementów, przekazanie plików Indesign, przeszkolenie

4. wzór postu Social Media – wielkości, proporcje, sposoby zastosowania

5. wzór banneru internetowego – wielkości, proporcje, sposoby zastosowania

Część ta jest wyceniona na 5 200 zł netto.


Znakowanie przestrzeni

Na etapie rebrandingu znakowanie przestrzeni traktujemy skrótowo, nie planując daleko idących rozwiązań. Tym niemniej, należy uwzględnić przygotowanie podstawowego key visuala i podstawy do znakowania: kolorystyka, liternictwo, proporcje, sposób wykonania dla:

1. oznakowania ogólnego w Instytucji

2. tablicy kierunkowej

3. znaku kierunkowego

4. zapisu oznakowania Sali

Część ta jest wyceniona na 2 650 zł netto.

 

Całość prac została wyceniona na 23 700 zł netto.