Śląski Teatr Tańca oraz EUNIC – Europejska Unia Narodowych Instytutów Kultury – poszukują młodych artystów z całej Unii Europejskiej, którzy chcieliby zaprezentować swoja prace w Bytomiu i Krakowie podczas Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej (28 czerwca – 4 lipca 2011).

Wersja do druku

Udostępnij

Warunki:

 • czas trwania spektaklu nie może przekraczać 30 minut i być krótszy niż 15 minut
 • w przedstawieniu może brać udział maksymalnie czworo tancerzy
 • dostarczony materiał wideo musi być rejestracją publicznego pokazu spektaklu
 • przedstawienie musi być zrealizowane w Europie
 • wymogi techniczne przedstawienia powinne być proste
 • miejscem pobytu artysty musi być Europa
 • dopuszczalne są prace studentów, jednak wyłącznie studiów drugiego stopnia (post-graduate)

Wniosek musi zawierać:

 1. pełne nazwisko i imię, notę biograficzną, adres
 2. krótki opis proponowane projektu (maksymalnie sto słów); projekt może mieć charakter site-specific, może być także wykonany w przestrzeniach publicznych bądź postindustrialnej; tekst musi zawierać czas trwania, opis potrzebnych materiałów, sprzętu, przestrzeni
 3. materiał wideo dostarczony na płycie DVD Video, lub kasecie MiniDV bądź VHS; nośnik musi być opisany i opatrzony datą i miejscem zarejestrowanego pokazu
 4. pięć fotografii dokumentujących poprzedniego pokazy – w wersji cyfrowej, opisanych tytułem, datą i miejscem wykonania oraz nazwiskiem autora zdjęć

Wnioski oceniane będą przez Międzynarodowy Komitet Selekcyjny, złożony z wiodących ekspertów w zakresie tańca i sztuk performatywnych. EUNIC zachęca do aplikowania i oferuje wsparcie dobrze rozwiniętej międzynarodowej sieci stowarzyszonych instytucji, której działanie może przynieść dalsze korzyści i kolejne prezentacje w różnych krajach. EUNIC zachęca do kontaktu i zadawania pytań – w pewnych sytuacjach niewykluczone są wyjątki od wymienionych wyżej wymagań.

Wnioski można wysyłać na adres: a.wroblowska@stt.art.pl do 28 lutego 2011. Nadesłane materiały nie będą zwracane. Lista artystów, którzy zaprezentują swoje prace podczas festiwalu, zostanie ogłoszona na stronie www.stt.art.pl