Wersja do druku

Udostępnij

W dniach 26-27 listopada w Pałacu w Radziejowicach odbędzie się konferencja „Rok Kolberga – i co dalej?”. Organizatorami konferencji są Instytut Muzyki i Tańca oraz Forum Muzyki Tradycyjnej.

Celem dwudniowego spotkania jest prezentacja i omówienie wybranych prac podjętych w Roku Kolberga oraz interdyscyplinarna dyskusja, prowadząca do skonstruowania strategii, slużącej animacji i udoskonaleniu funkcjonowania tradycyjnej kultury muzycznej dziś i w przyszłości. Kluczowe tematy konferencji związane będą z obecnością muzyki tradycyjnej w różnych obszarach i wymiarach współczesnego życia społecznego i kulturalnego – od edukacji po media. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk – animatorzy kultury, badacze i naukowcy, nauczyciele szkolni i akademiccy, wychowawcy, twórcy kultury, dziennikarze, pracownicy instytucji państwowych oraz trzeciego sektora.

Rejestracja na konferencję została zamknięta 21 listopada.

 

PROGRAM

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

miejsce:
Pałac w Radziejowicach, ul. Sienkiewicza 4

26 – 27 listopada 2014

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Środa, 26 listopada 2014

10.00 rejestracja uczestników

11.00  – otwarcie konferencji

Andrzej Kosowski, dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca,

dr Zenon Butkiewicz, dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN

Janusz Prusinowski, prezes Forum Muzyki Tradycyjnej, prezes Fundacji „Wszystkie Mazurki Świata”

 

11.15  – prezentacja stron internetowych i projektów multimedialnych podjętych  w Roku Kolberga:

 • Program i portal „Akademia Kolberga”
 • Program i portal „Mały Kolberg”
 • Portal o instrumentach ludowych www.instrumentymuzyczne.org.pl
 • Portal www.muzykatradycyjna.pl
 • Digitalizacja Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga (DWOK) w portalu www.polona.pl oraz indeks muzyczny Dzieł Kolberga w systemie Esac i na stronie Instytutu Oskara Kolberga
 • Wystawy o Kolbergu dostępne w wersji elektronicznej

 

12.00-12.15 przerwa na kawę

12.15-14.00 – referaty otwierające:

12.15-12.35 – Folklor jako sztuka i nauka życia prof. dr hab. Katarzyna Dadak–Kozicka, UKSW, UMFC

dyskusja 12.35-12.50

12.50-13.10 – Komu? Po co – współczesna kultura ludowa ?; prof. dr hab. Barbara Fatyga, UW

13.10-13.25 – dyskusja

 

13.25-13.45- Pozasystemowy przekaz kompetencji kulturowej; Ryszard .Michalski, prezes Stowarzyszenia „Tratwa”

13.45 – 14.00 – dyskusja

 

14.00  obiad

 

15.30 – 18.00 – grupy robocze (równoległe):

SALA A.

ŹRÓDŁA I LUDZIE – DOKUMENTACJA, PUBLIKACJA, SIEĆ – PO CO PROMOWAĆ ARCHIWA? – prowadzenie: Agata Kwiecińska, NINA, PR 2, Jacek Jackowski IS PAN

SALA B.

MUZYKA TRADYCYJNA W SYSTEMIE EDUKACJI – PRZEDSZKOLE, SZKOŁA, NAUCZYCIEL, DZIECKO, RODZIC – POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH – – prowadzenie: prof. dr hab. Anna Waluga i dr Dominika Lenska AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach

SALA C.

PRZEKAZ I KOMPETENCJA KULTUROWA – MISTRZ, UCZEŃ, SPOŁECZNOŚĆ; DOBRE PRAKTYKI I STRATEGIE – prowadzenie: Maciej Żurek, Akademia Kolberga

SALA D.

MEDIA A ŻYWA TRADYCJA; PRZESTRZEŃ MEDIALNA NA DOBRE WZORY – SCENA, ANTENA, TELEWIZJA, ARTYKUŁ – prowadzenie: Robert Kamyk (TVP Kultura)

SALA E.

OCHRONA NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – ZAŁOŻENIA I PROBLEMY WDRAŻANIA – prowadzenie: prof. dr hab. Jan Adamowski, UMCS

 

18.00 – kolacja

 

19.00 – 24.00 – WIECZÓR MUZYKI i TAŃCA,:

 • Zabawa taneczna z udziałem animatorów i uczestników Szkół Tradycji
 • Wspólne śpiewanie  z uczniami śpiewaków i śpiewaczek wiejskich
 • Zabawy dziecięce – prezentacje i animacje z udziałem uczestników „Małego Kolberga”

 

Czwartek, 27 listopada 2014

8.00 – śniadanie

10.00 – 12.15 – sesja plenarna

PRZEKAZ – EDUKACJA – OBECNOŚĆ TRADYCYJNEJ KULTURY MUZYCZNEJ WE WSPÓŁCZESNOŚCI – prowadzenie Ryszard Michalski i Janusz Prusinowski

 • omówienie wyników pracy poszczególnych grup roboczych
 • przedstawienie przykładów dobrych praktyk i postulatów skierowanych do instytucji, urzędów i mediów

 

12.15-12.30 – przerwa na kawę

 

12.30-14.00 – dyskusja plenarna i zamknięcie konferencji

 

 

14.00 – obiad

 

16.00 – wyjazd z Radziejowic

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –