Wersja do druku

Udostępnij

Organizatorami konferencji są Departament Ochrony Zabytków MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Instytut Muzyki i Tańca oraz Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

Konferencja pt. „Przekaz międzypokoleniowy w kulturze tradycyjnej i rola państwa w tym zakresie” odbędzie się 17 czerwca 2015 r. w Państwowym Muzeum Etnograficznym.

O potrzebie i formach wsparcia w zakresie zapewnienia przekazu wiedzy i umiejętności następnym pokoleniom będą dyskutować przedstawiciele instytucji państwowych wraz zaproszonymi gośćmi – twórcami ludowymi i mistrzami tradycji, którzy podzielą się swoim doświadczeniem z przeprowadzonych warsztatów, lekcji i pokazów.

Polska ratyfikowała Konwencję UNESCO 2003 o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, stając się stroną Konwencji 16 sierpnia 2011 r. Celem Konwencji jest ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, rozumiana jako identyfikacja, dokumentacja, badanie, zachowanie, zabezpieczenie, promowanie i przekazywanie następnym pokoleniom.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządzeniem z  18 września 2013 r. powołał Radę ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, której jednym z zadań jest rekomendowanie rozwiązań systemowych w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego na terenie kraju. Podstawowym elementem ochrony tradycji jest zapewnienie przekazu wiedzy i umiejętności następnym pokoleniom.

Rejestracji na konferencję można dokonać na stronie Instytutu Muzyki i Tańca.

www.imit.org.pl/muzyka_rejestracja

Rejestracja trwa do 12 czerwca 2015 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

PROGRAM KONFERENCJI