Wersja do druku

Udostępnij

Zapraszamy na konferencję pt. „Powszechna edukacja muzyczna a kreatywność i innowacyjność społeczeństwa”, która odbędzie się 7 grudnia 2018 r. w Sali Widowiskowej Stowarzyszenia Autorów ZAiKS przy ul. Hipotecznej 2 w Warszawie.

Referaty na temat wyników badań i faktów pokazujących rolę praktycznego uprawiania muzyki w rozwoju dzieci i młodzieży przedstawią: prof. dr hab. Ewa Czerniawska, prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz, dr Małgorzata Chmurzyńska, dr Amelia Golema i dr Anna Nogaj, a wystąpi Orkiestra Mandolinowa Juno Wars.

Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży, w tym edukacja muzyczna, jest coraz częściej postrzegana jako forma dodatkowych zajęć kulturalnych, często elitarnych, dających dziecku odpoczynek od „prawdziwych” lekcji zdobywania wiedzy lub praktycznych umiejętności.

Tymczasem jest wiele dowodów na to, iż wczesna edukacja muzyczna ma bezpośredni wpływ na rozwój wielu uniwersalnych sprawności mózgu i sposobu funkcjonowania jednostki, co ma później kluczowe znaczenie dla jej kreatywności i działania w grupie społecznej, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy.


Powszechna edukacja muzyczna może być realizowana zarówno w szkołach ogólnokształcących w ramach planów nauczania ustalanych przez MEN (obecnie dotyczy to niektórych klas szkoły podstawowej lub w formie zajęć pozalekcyjnych, a także poza szkołami – w domach kultury i ogniskach artystycznych). W każdym jednak przypadku podstawowym warunkiem jest dostępność nauczycieli lub instruktorów z odpowiednim wykształceniem muzycznym, a także czynne uprawianie muzyki przez uczniów.
W tej sytuacji zasadnicze znaczenie ma wypracowanie modelu powszechnej edukacji muzycznej, w formie dostosowanej do lokalnych uwarunkowań, a następnie zapewnienie finansowania jego realizacji. Powinno to być traktowane jako inwestycja w rozwój społeczeństwa.

Powyższe zagadnienie należy traktować odrębnie od szkolnictwa artystycznego, które jest szkolnictwem zawodowym, obejmującym jedynie ok. 2% dzieci i młodzieży i nie jest celowe ani możliwe przekształcenie go w model powszechny.

Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa i wykorzystania przedstawionych informacji w działalności zawodowej i organizacyjnej, a także o rozważenie możliwości wsparcia działań w celu zbudowania optymalnego modelu powszechnej edukacji muzycznej.

Konferencja została przygotowana przez Pracownię Edukacji i Psychologii Muzyki, która działa w ramach Instytutu Muzyki i Tańca.

Partnerem konferencji jest Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa telefonicznie pod nr. tel.  22 829 20 29 (w godz. 11:00 – 15:00) lub elektronicznie: muzyka@imit.org.pl.


Program:

11.00 – 11.15 – rozpoczęcie konferencji
11.15 – 11.35 – prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz – Trwałe wartości edukacji muzycznej – oczekiwania a rzeczywistość (m.in. o stanie polskiej edukacji muzycznej)
11.35 – 11.45 – przykład – Orkiestra Juno Wars
11.45 – 12.05 – dr Anna Nogaj – O niezwykłej aktywności mózgu podczas doświadczania muzyki [o neurobiologicznych podstawach edukacji muzycznej i jej wpływie na strukturę mózgu]
12.05 – 12.25 – dr Amelia Golema – Artystą być – umysł i serce w muzyce zanurzone… zagrożenie czy szansa? [o pozytywnym wpływie muzyki na funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne]
12.25 – 12.35 – przykład – Orkiestra Juno Wars

12.35 – 12.50 – przerwa kawowa

12.50 – 13.10 – prof. dr hab. Ewa Czerniawska – Efekt Mozarta – wiele hałasu o nic? [o mitach psychologii popularnej związanej ze słuchaniem muzyki klasycznej]
13.10 – 13.30 – dr Małgorzata Chmurzyńska – Powszechna edukacja muzyczna a rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego [muzykowanie a kompetencje społeczne]
13.30 – 13.50 – „I ty masz głos!” – warsztat muzyczno–ruchowy, prow. Izabela Wałaszewska, Malina Sarnowska
13.50 – 14.30 – dyskusja
14.30 – zakończenie


Zapraszamy!