Wersja do druku

Udostępnij

13 i 14 kwietnia w siedzibie Radomskiej Orkiestry Kameralnej odbędą się koncerty, współorganizowane przez IMiT w ramach programu „Kompozytor-rezydent”, na których zostanie wykonany Koncert na flet i orkiestrę kameralną Przemysława Zycha.

Będzie to prawykonanie utworu, nad którym praca została ukończona na początku 2012 roku. Jako solistka koncertu wystąpi Anna Włodarska-Szetela, której utwór jest dedykowany. Radomską Orkiestrę Kameralną poprowadzi włoski dyrygent Paolo Biancalana.

Kompozytor o utworze:

Z etymologicznego punktu widzenia źródeł nazwy gatunku szukać należy w dwóch słowach: concertare – współzawodniczyć, potykać się, spierać, oraz conserere – łączyć się, jednoczyć, dochodzić do porozumienia. Paradoksalnie te oba wzajemnie wykluczające się znaczenia na gruncie muzycznym zostają w szczególny sposób zespolone w wykonawczej dychotomii koncertu. Zjawisko to, wraz
z odniesieniem do muzycznej tradycji było naczelną ideą dla powstania kompozycji.

W programach koncertów pojawią się również dzieła Józefa Haydna i Nino Roty.

W ramach rezydencji kompozytorskiej Przemysława Zycha w Radomskiej Orkiestrze Kameralnej  
w dniach 13 i 14 stycznia br. odbyły się koncerty, na których został wykonany utwór Irritum na orkiestrę i media elektroniczne. Wykonawcy – Radomska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Macieja Żółtowskiego i Krzysztof Czaja – obsługa komputera.

2 czerwca 2012 roku, w ramach rezydencji kompozytorskiej podczas koncertu na zakończenie sezonu 2011/2012 odbędzie się  prawykonanie utworu zamówionego u Przemysława Zycha przez Radomską Orkiestrę Kameralną – Foksal 13 na orkiestrę smyczkową.

Przemysław Zych (ur. 1980 r. w Radomiu), kompozytor, dyrygent, pedagog i organizator życia muzycznego. W latach 2000-2010 studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina: kompozycję
w klasie prof. Zbigniewa Bagińskiego (dyplom z wyróżnieniem) oraz dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie prof. Szymona Kawalli (dyplom z wyróżnieniem). Swoją wiedzę uzupełniał na kursach mistrzowskich, m.in. podczas International Bartók Seminar w Szombathely na Węgrzech (2006), pracując pod kierunkiem Petera Eötvösa i Johannesa Schöllhorna (kompozycja) oraz Zoltána Peskó i László Tihanyi’ego (dyrygentura).

Jego utwory wykonywane były podczas wielu koncertów i festiwali w Polsce (m.in. Festiwal im.
A. Didura w Sanoku, Laboratorium Muzyki Współczesnej, Muzyczne Pory Roku, Warszawskie Spotkania Muzyczne, My Splendid Isolation – Dni Karola Szymanowskiego, Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia) i za granicą (Anglia, Belgia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Ukraina, Włochy), przez wiele znakomitych zespołów (m.in.: Kwintet Dęty BRINDISI, Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej, Polską Orkiestrę Radiową, Kammerchor CONSONO, Schola Cantorum Gedanensis, Sinfonia Varsovia, Trombastic, The University of Louisville Cardinal Singers, Chór Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego), dyrygentów (m.in.: Kenta Hatteberga, Martę Jakubiec, Haralda Jersa, Jana Łukaszewskiego, Ewę Strusińską, Krzysztofa Urbańskiego, Monikę Wolińską, Jerzego Wołosiuka, Szymona Wyrzykowskiego) i solistów (m.in.: HOB-BEATS Duo: Magdalenę Kordylasińską i Miłosza Pękalę, Pawła Książkiewicza, Roberta Morawskiego, Annę Kutkowską – Kass, Małgorzatę Pańko, Łucję Szablewską, Monikę Świostek). W 2008 roku Przemysław Zych zadebiutował w Filharmonii Narodowej jako kompozytor, a dwa lata później jako dyrygent. W roku 2011 nakładem Musica Sacra Edition ukazała się płyta New Polish Music for choir, na której umieszczono Miserere na chór mieszany, w wykonaniu chóru Schola Cantorum Gedanensis pod dyr. Jana Łukaszewskiego. Przemysław Zych współpracuje ponadto z Kapelą od Świętego Kazimierza, Operą Nova w Bydgoszczy, Radomską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Sinfonia Varsovia.

Przemysław Zych był jednym z inicjatorów powstania Radomskiej Orkiestry Kameralnej oraz dyrygentem jej pierwszych koncertów. W roku 2007 był pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym festiwalu „My splendid isolation – Dni Karola Szymanowskiego” w Radomiu.

Artysta jest laureatem Konkursu Wykonawczego Muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem (1998), Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Kompozytorskiego im. Adama Didura w Sanoku (2002) oraz Konkursu kompozytorskiego na utwór inspirowany poezją T. Różewicza (2006).

Radomska Orkiestra Kameralna działa od stycznia 2007 roku jako instytucja kultury miasta Radomia. Od 1 lipca 2007r. jej dyrektorem naczelnym i artystycznym jest Maciej Żółtowski.
W repertuarze orkiestry jest większość najważniejszych dzieł napisanych na orkiestrę smyczkową
w dobie klasycyzmu i romantyzmu. Niezwykła wszechstronność muzyków orkiestry pozwala też na stylowe interpretacje muzyki barokowej oraz wczesnych symfonii Haydna i Mozarta. Ważne miejsce w programach R.O.K. zajmuje muzyka XX i XXI wieku