Wersja do druku

Udostępnij

W dniu 23 maja 2017 r. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach VII edycji programu „Kompozytor – rezydent”.

W skład komisji opiniującej wnioski weszli eksperci rekomendowani przez Związek Kompozytorów Polskich (Eugeniusz Knapik), Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków (Marta Straszyńska) oraz przedstawiciel Instytutu Muzyki i Tańca (Brygida Błaszczyk-Podhajska).

Komisja wybrała do dofinansowania projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

Sinfonietta Cracovia – Maciej Bałenkowski

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze – Andrzej Kopeć

Fundacja Inicjatyw Artystycznych Sfera Harmonii (repr. Hashtag Ensemble) – Mikołaj Majkusiak

W opinii komisji, wybrane do dofinansowania wnioski dobrze wypełniają idee programu „Kompozytor – rezydent”, służą wspieraniu i promocji nowej twórczości młodych polskich kompozytorów oraz promują wykonawstwo muzyki współczesnej w instytucjach, które złożyły wnioski. Wnioski prezentują spójne wizje rezydencji kompozytorskich, a kandydaci na rezydentów przedstawili przekonujące przemyślenia dotyczące własnej twórczości i jej przełożenia na odbiorcę. Zamiar odpowiedniego rozpropagowania rezydencji daje wraz z tym uzasadnione nadzieje, że koncerty będą miały słuchaczy i zostaną w świadomości odbiorców.

Z protokołem obrad można zapoznać się na stronie IMiT w zakładce programy.