Wersja do druku

Udostępnij

W dniu 3 marca 2014 r. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach IV edycji programu „Kompozytor-rezydent”.

W skład komisji opiniującej wnioski weszli ekspercie rekomendowani przez Związek Kompozytorów Polskich (prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil), Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej (Maciej Żołtowski) oraz przedstawiciel Instytutu Muzyki i Tańca (Brygida Błaszczyk).

Komisja wybrała do dofinansowania projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcachkompozytor – rezydent: Rafał Zapała

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczeciniekompozytor – rezydent: Miłosz Ireneusz Wośko

Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra – kompozytor – rezydent: Ewa Fabiańska-Jelińska

Uzasadnienie wyboru przez komisję opiniującą:

Wybrane do dofinansowania wnioski nie budzą zastrzeżeń od strony formalnej. Przedstawione projekty rezydencji prezentują oryginalne koncepcje artystyczne, a ich realizacja może przyczynić się do większej obecności muzyki współczesnej w polskim życiu muzycznym. Uznanie komisji zyskało pełne wykorzystanie potencjału artystycznego i organizacyjnego wnioskujących instytucji.

Wybrani kompozytorzy reprezentują różne nurty stylistyczne, a zamówione i wykonywane
w ramach rezydencji kompozycje cechuje różnorodność pod kątem gatunków, form i obsady wykonawczej (muzyka jazzowa, elektroniczna, symfoniczna, kameralna, instalacje).

W części projektów kwota dofinansowania została proporcjonalnie zmniejszona po uwzględnieniu wyłącznie kosztów generowanych bezpośrednio przez rezydencje.

Z pełnym protokołem obrad można zapoznać się na stronie IMiT w zakładce „programy”

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w programie i serdecznie gratulujemy wnioskodawcom wybranych do dofinansowania projektów.