Wersja do druku

Udostępnij

W dniu 23 lutego w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach III edycji programu „Kompozytor-rezydent.”

W skład komisji weszli eksperci zgłoszeni przez Związek Kompozytorów Polskich  (Krzysztof Knittel), Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków (Katarzyna Janczewska-Sołomko) oraz przedstawiciel IMiT (Brygida Błaszczyk).

Komisja wybrała do dofinansowania ze strony IMiT projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

  • Filharmonia Gorzowska kompozytor-rezydent: Tomasz Jakub Opałka
  • Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie kompozytor-rezydent: Wojciech Błażejczyk
  • Polska Orkiestra Sinfonia Iuventuskompozytor-rezydent: Ignacy Zalewski

Nagrodzony na wielu konkursach kompozytorskich Tomasz Jakub Opałka, mający duże doświadczenie w twórczości orkiestrowej, podejmie współpracę z młodym zespołem Filharmonii Gorzowskiej. Zamówiony przez Filharmonię Gorzowską Koncert fortepianowy – forma rzadko spotykana w muzyce współczesnej – w założeniu autora ma burzyć wiele konwencji związanych zarówno z formą, jak i tradycyjnym zastosowaniem fortepianu.

Wojciech Błażejczyk pisze utwory na instrumenty akustyczne i realizuje muzykę komputerową. Jako kompozytor, gitarzysta i realizator dźwięku ma już spory dorobek artystyczny i kilka nagród na konkursach kompozytorskich na koncie. Planowany utwór „Betlehem” na chór mieszany, organy, live electronics, duduk, instrumenty perkusyjne i organy powstanie dla słynnego Chóru Akademickiego im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (dawniej Politechniki Szczecińskiej). Dzieło w niekonwencjonalny sposób (między innymi poprzez zestawienie etnicznej muzyki dalekowschodniej z polską muzyką ludową, zastosowanie live electronics, symultaniczną wizualizację) będzie nawiązywać do tradycji polskich kolęd i pastorałek.

Po raz pierwszy do rezydencji kompozytorskiej został wybrany zespół chóralny. Oprócz koncertu monograficznego kompozytora z prawykonaniem utworu „Betlehem”, zespół zamówił u Wojciecha Błażejczyka jeszcze dwie kompozycje – „The Trail” na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną oraz „Terra” na chór mieszany.

Najmłodszy z trójki wybranych w tej edycji programu kompozytorów – Ignacy Zalewski studiuje jeszcze kompozycję, ale już jest laureatem kilku ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów. Jego umiejętności kompozytorskie w tworzeniu na wielką orkiestrą symfoniczną przejawiły się w dotychczas napisanych utworach, m.in. w kompozycji „Anger” (2011). Ignacy Zalewski skomponuje Wariacje symfoniczne dla Polskiej Orkiestry Sinfonii Iuventus, która wykona je pod batutą swojego szefa Tadeusza Wojciechowskiego w Studio Koncertowym Polskiego Radia S1 im. Witolda Lutosławskiego. Utwór ma dać możliwość zaprezentowania umiejętności warsztatowych poszczególnym instrumentalistom i grupom instrumentów.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w programie i gratulujemy autorom dofinansowanych projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru projektów oraz protokół obrad komisji dostępne są
w zakładce programy.