Wersja do druku

Udostępnij

11 maja br. w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji opiniującej wnioski złożone do programu „Kompozytor-rezydent”. W skład komisji weszli eksperci zgłoszeni przez Związek Kompozytorów Polskich (Krzysztof Knittel) i Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków (Katarzyna Janczewska-Sołomko) oraz przedstawiciel IMiT (Brygida Błaszczyk). Komisja wyłoniła projekty przeznaczone do realizacji w I edycji programu, obejmującej sezon artystyczny 2011/2012.

Spośród wszystkich, niezwykle ciekawych i wartościowych dziesięciu zgłoszonych projektów, komisja kierując się poprawnością formalną oraz wartością merytoryczną nadesłanych propozycji zatwierdziła do realizacji następujące wnioski:

Polska Orkiestra Radiowa i Maciej Zieliński
Radomska Orkiestra Kameralna i Przemysław Zych
Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina i Andrzej Kwieciński

Polska Orkiestra Radiowa jest zespołem o dużym dorobku artystycznym i reprezentuje wysoki poziom profesjonalny, co w ostatnich latach jest niewątpliwie zasługą jej dyrektora, Łukasza Borowicza. POR jest jedną z nielicznych w kraju orkiestr ściśle związanych z Polskim Radiem, dysponuje własną, bardzo dobrą salą koncertową, zaś koncerty, na których zostaną wykonane utwory kompozytora-rezydenta będą transmitowane lub retransmitowane na antenie Programu 2 Polskiego Radia. Maciej Zieliński należy do grona wybitnych twórców młodego pokolenia i posiada w swoim dorobku wiele oryginalnych kompozycji, zaś jego twórczość kompozytorska, w tym muzyka filmowa wielokrotnie nagradzana była w kraju i za granicą. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż POR planuje zamówienie i prawykonanie dzieła o znaczących rozmiarach, 30-minutowej V Symfonii.

Radomska Orkiestra Kameralna jest profesjonalnym zespołem muzycznym, który po raz pierwszy w okresie powojennym osiągnął stabilność i odgrywa istotną rolę w kreowaniu życia kulturalnego, a szczególnie muzycznego w Radomiu. Kompozytor-rezydent, Przemysław Zych jest związany ze środowiskiem radomskim, tak więc wspólna z zespołem realizacja zamierzenia artystycznego z pewnością będzie miała duże znaczenie dla społeczności miasta. W ramach realizacji programu zostanie zamówiony i prawykonany jego obszerny, 20 minutowy utwór na orkiestrę smyczkową – Foksal 13.

Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina od kilku już lat organizuje znakomity cykl koncertów muzyki współczesnej contem.ucha, który zdobył serca młodej łódzkiej widowni ciekawym, różnorodnym programem, prezentując wybitne indywidualności kompozytorskie
i wykonawcze, nie stroniąc od wydarzeń pozamuzycznych, takich jak instalacje i performance. W 2012 roku przedstawi młodego, wybitnego kompozytora Andrzeja Kwiecińskiego, który kształcił się Królewskim Konserwatorium w Hadze, m.in. u Martijna Paddinga, Yannisa Kyriakidesa i Louisa Andriessena. Najmłodszy w tym gronie kompozytor otrzymał możliwość skomponowania I Symfonii oraz wykonania jego 3 innych utworów.

W ramach realizacji programu dojdzie do zamówienia i prawykonania dzieł wymienionych twórców oraz do prezentacji ich innych kompozycji. Wykonanie wszystkich utworów odbędzie się w trakcie przyszłego sezonu koncertowego wnioskujących instytucji.

Serdecznie gratulujemy wnioskodawcom projektów wyłonionych do realizacji. Mamy nadzieję, iż realizacja programu przyczyni się do aktywizacji i popularyzacji twórczości młodych polskich kompozytorów oraz do wzbogacenia repertuaru rodzimych instytucji koncertowych
o kolejne działa muzyki najnowszej.

Dziękujemy pozostałym wnioskodawcom i zachęcamy do zgłaszania propozycji w następnych edycjach programu.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru projektów oraz protokół obrad dostępne są
w zakładce Programy.