Wersja do druku

Udostępnij

cele: Prezentacja twórczości polskich kompozytorów i animacja twórczości

opis: Program„Kompozytor – rezydent”  nawiązuje do rozpowszechnionej w Europie i na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi. Adresowany jest do zawodowych zespołów orkiestrowych i chóralnych w Polsce oraz kompozytorów do 40 r. życia.

Program polega na prezentacji minimum trzech dzieł wybranego twórcy podczas sezonu artystycznego danej instytucji muzycznej. Podstawową częścią programu jest zamówienie i prawykonanie co najmniej jednej nowej kompozycji.

W ramach programu IMiT dofinansuje honorarium kompozytora za zamówione utwory oraz dodatkowe koszty związane z prawykonaniem lub wykonaniem jego kompozycji.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do Instytutu łącznie kompozytor i zespół orkiestrowy lub chóralny.

VII edycja programu obejmuje sezon 2017/2018.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 20 kwietnia 2017 r.
Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa,
a także w wersji elektronicznej na adres mailowy imit@imit.org.pl.
O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.
Termin wyboru projektów upływa w dniu 31 maja  2017 r.

budżet: VII edycja – 90 tys. zł

osoby odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk-Podhajska – Specjalista ds. programowych (brygida.blaszczyk@imit.org.pl, tel. 22 829 20 15)

dotychczasowe rezultaty:

W latach 2012 – 2016 zakończyło się pięć edycji programu „Kompozytor – rezydent”. W ramach zakończonych edycji odbyło się 16 rezydencji kompozytorskich organizowanych przez pięć filharmonii, dziesięć orkiestr symfonicznych i kameralnych oraz jeden chór. Podczas pięciu zakończonych edycji zostało zamówionych i prawykonanych 21 utworów. Łącznie zostały wykonanych 65 utworów kompozytorów-rezydentów. W ramach rezydencji odbyło się 56  koncertów w których uczestniczyło ok. 15 500 słuchaczy.

Powstały dwa filmy dokumentalne poświęcone kompozytorom-rezydentom: „Kompozytor – rezydent” i „Prawykonanie”. Filmy można obejrzeć w odwóch wersjach językowych na stronie www.imit.org.pl w zakładce materiały/resources oraz na kanale youtube IMITpolska.

W sezonie 2016/2017 trwa szósta edycja programu.

Do VII edycji programu zgłoszono 4 aplikacje (20.05. 2017 r.)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 3 rezydencji (23.05. 2017 r.)

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:


PRZEWODNIK – Wprowadzenie do VII edycji programu

REGULAMIN

WNIOSEK APLIKACYJNY

WZÓR ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO