Wersja do druku

Udostępnij

cele: Prezentacja twórczości polskich kompozytorów i animacja twórczości

opis: Program „Kompozytor-rezydent” nawiązuje do rozpowszechnionej w Europie i na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi. Adresowany jest do zawodowych zespołów orkiestrowych i chóralnych w Polsce oraz kompozytorów do 40 r. życia.

Program polega na prezentacji minimum trzech dzieł wybranego twórcy podczas sezonu artystycznego danej instytucji muzycznej. Podstawową częścią programu jest zamówienie i prawykonanie jednej nowej kompozycji.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do Instytutu łącznie kompozytor i zespół orkiestrowy lub chóralny.

IV edycja programu obejmuje sezon 2014/2015. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 stycznia 2014 r. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa oraz w wersji elektronicznej na adres mailowy imit@imit.org.pl. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego. Termin wyboru projektów upływa w dniu 28 lutego 2014 r.

budżet: III edycja – 90 tys. zł

osoby odpowiedzialne: Andrzej Kosowski- Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk – Specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty: Program uruchomiony, w trakcie trwania III edycji

Zgłoszono 6 aplikacji (31.01. 2014 r.)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 3 rezydencji (03. 03. 2014 r.)

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PRZEWODNIK – Wprowadzenie do IV edycji programu

REGULAMIN

WNIOSEK APLIKACYJNY

WZÓR ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO

 

PROJEKTY REALIZOWANE:

1. Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcachkompozytor – rezydent: Rafał Zapała

2. Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczeciniekompozytor – rezydent: Miłosz Ireneusz Wośko

3. Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra – kompozytor – rezydent: Ewa Fabiańska-Jelińska