Wersja do druku

Udostępnij

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu naboru wniosków do kolejnych edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca – „Kompozytor – rezydent” i „Dyrygent – rezydent”. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2014 roku.

Program „Kompozytor-rezydent” przeznaczony jest dla kompozytorów do 40. roku życia oraz do zawodowych zespołów orkiestrowych i chóralnych w Polsce. Nawiązuje do rozpowszechnionej na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi i polega na zamówieniu i prawykonaniu utworu kompozytora-rezydenta oraz wykonaniu innych jego utworów w trakcie sezonu artystycznego wnioskującej instytucji.

W ramach programu IMiT dofinansuje honorarium kompozytora za zamówione dzieło oraz dodatkowe koszty związane z prawykonaniem lub wykonaniem jego utworów.

Program „Dyrygent – rezydent” adresowany jest do polskich instytucji koncertowych (filharmonii
i orkiestr symfonicznych lub kameralnych) oraz do młodych polskich dyrygentów – absolwentów lub osoby posiadające licencjat na wydziale dyrygentury symfoniczno-operowej do dwóch lat od ukończenia studiów magisterskich lub otrzymania stopnia licencjata.

Program polega na udziale dyrygenta – rezydenta w przygotowaniach minimum 4 programów koncertowych w sezonie artystycznym instytucji, w tym na samodzielnym przygotowaniu i poprowadzeniu co najmniej jednego koncertu.

W ramach programu IMiT pokryje koszty związane bezpośrednio z rezydencją,  czyli honorarium dyrygenta – rezydenta za poprowadzenie koncertu i udział w przygotowaniach pozostałych programów koncertowych w ramach rezydencji oraz inne dodatkowe koszty łączące się z rezydencją wskazane przez instytucję.

Ogłoszone edycje programów dotyczą sezonu 2014/2015. Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2014 r., zaś termin wyboru projektów przeznaczonych do realizacji 28 lutego 2014 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminami raz przewodnikami po programach, w których opisane są również dotychczasowe efekty ich realizacji, w zakładce programy.