Wersja do druku

Udostępnij

Lista pozytywnie rozpatrzonych odwołań do Programu Ministra Kolberg 2014 – Promesa została opublikowana 8 stycznia 2014 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Lista projektów dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra / Kolberg 2014 – Promesa oraz na stronie IMIT w zakładce Programy / Programy ministra / Kolberg 2014 – Promesa.

Do Programu wpłynęły łącznie 443 wnioski, które oceniał powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespół Sterujący w składzie: Jacek Jackowski, Ewa Klekot, Małgorzata Małaszko-Stasiewicz, Jan Pałka i Dorota Ząbkowska. Decyzją Ministra w ramach Programu Kolberg 2014 – Promesa zostaną zrealizowane 74 projekty o łącznej wartości ponad 3 miliony złotych.

Program Kolberg 2014 – Promesa został ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 20 sierpnia 2013 roku. Jego celem jest uczczenie 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga. Ma także na celu podkreślenie roli tradycji jako nieodzownego elementu współczesności. Ma wesprzeć te przedsięwzięcia, które w sposób jak najszerszy przyczynią się do upowszechniania dorobku badaczy i dokumentalistów, artystów i twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki, w sferze zainteresowań których były i są społeczności wiejskie i małomiasteczkowe, grupy regionalne i religijne, a także mniejszości etniczne i narodowe. Program powinien też przyczynić się do upowszechnienia w społeczeństwie wiedzy o kulturze tradycyjnej oraz do tworzenia warunków i atmosfery sprzyjającej ożywianiu aktywności kulturalnej.

 

LISTA POZYTYWNIE ROZPATRZONYCH ODWOŁAŃ