Wersja do druku

Udostępnij

Wyniki naboru wniosków do Programu Ministra Kolberg 2014 – Promesa zostały opublikowane 11 grudnia 2013 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem Programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Do Programu wpłynęły 443 wnioski. Decyzją Ministra do realizacji zostało wybranych 48 projektów o łącznej wartości ponad 2 miliony złotych. Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra / Kolberg 2014 – Promesa oraz na stronie IMIT w zakładce Programy / Programy Ministra / Kolberg 2014 – Promesa.

W przypadku jeśli złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt., Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania do dnia 21 grudnia br. za pośrednictwem systemu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

Program Kolberg 2014 – Promesa został ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 20 sierpnia 2013 roku. Jego celem jest uczczenie 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga. Ma także na celu podkreślenie roli tradycji jako nieodzownego elementu współczesności. Ma wesprzeć te przedsięwzięcia, które w sposób jak najszerszy przyczynią się do upowszechniania dorobku badaczy i dokumentalistów, artystów i twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki, w sferze zainteresowań których były i są społeczności wiejskie i małomiasteczkowe, grupy regionalne i religijne, a także mniejszości etniczne i narodowe. Program powinien też przyczynić się do upowszechnienia w społeczeństwie wiedzy o kulturze tradycyjnej oraz do tworzenia warunków i atmosfery sprzyjającej ożywianiu aktywności kulturalnej.

 

WYNIKI NABORU