Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca poszukuje osoby na stanowisko kierownik/kierowniczka archiwum zakładowego i kancelarii.

Miejsce pracy: Warszawa. 

Podstawowe obowiązki:

 • prowadzenie archiwum zakładowego, w tym m.in.:

  – przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych,

  – opracowywanie dokumentacji przejętej z komórek organizacyjnych,

  – sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych,

  – dbanie o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji,

  – porządkowanie i udostępnianie pracownikom przechowywanej dokumentacji,

  – przeprowadzanie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej,

  – prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności bieżącej archiwum zakładowego,
 • koordynacja czynności kancelaryjnych, w tym m.in.:

  – kierowanie pracą kancelarii IMiT, zarządzanie pracownikami kancelarii,

  – bieżący nadzór nad przestrzeganiem i prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych,

  – doradzanie pracownikom w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;
 • szkolenie pracowników i współpracowników w zakresie znajomości przepisów kancelaryjno-archiwalnych;
 • bieżąca aktualizacja wewnętrznych przepisów dot. archiwizacji i czynności kancelaryjnych oraz przeprowadzanie procedur akceptacji tych przepisów przez Archiwum Państwowe;
 • konsultacje w sprawie zgodności systemu elektronicznego obiegu dokumentów z instrukcją kancelaryjno-archiwalną obowiązującą w Instytucji.

Dodatkowo: nadzór nad wdrożeniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w IMiT.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku archiwistyka lub historia ze specjalnością archiwistyka lub studium o kierunku archiwistyka lub ukończony kurs archiwalny 2 stopnia;
 • minimum roczne doświadczenie w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego w instytucji publicznej lub pracy w archiwum;
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa dot. instrukcji kancelaryjnej, narodowego zasobu archiwalnego i archiwów, klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programu Excel;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy;
 • samodzielność, dokładność i skrupulatność;
 • umiejętność dobrej komunikacji i współpracy z innymi pracownikami;
 • wysoka kultura osobista.

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego i kancelarii w instytucji kultury;
 • doświadczenie w zakresie wdrażania systemu elektronicznego zarządzania dokumentami w organizacji,
 • umiejętność prowadzenia szkoleń wewnętrznych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze całego etatu z pełnym pakietem ubezpieczeń socjalnych;
 • pracę w narodowej instytucji kultury;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do 23 grudnia 2020 r. na adres: hr@imit.org.pl.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.)”. 

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany rozpatrywaniem Pani/Pana kandydatury w późniejszych rekrutacjach prosimy o dopisanie: „Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”. 

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Muzyki i Tańca siedzibą w Warszawie przy ul. Fredry 8. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce Prywatności pod adresem: https://imit.org.pl/ochrona-danych-osobowych.