Wersja do druku

Udostępnij

W piątek 20 lutego o godz. 17.00 Instytut Muzyki i Tańca oraz Biblioteka Śląska w Katowicach zapraszają do Domu Oświatowego BŚ (ul. Francuska 12)  na spotkanie inaugurujące cykl Czytaniec. W ramach spotkania odbędą się: prezentacja wydawnictw wydanych we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w 2013 i w 2014 roku oraz panel dyskusyjny Pisanie o tańcu z udziałem: Joanny Szymajdy, Julii Hoczyk i Magdaleny Zamorskiej. Prowadzenie panelu: Anna Duda.

Czytaniec to cykl spotkań organizowanych przez Bibliotekę IMiT we współpracy z bibliotekami i instytucjami kultury w całej Polsce, zainteresowanymi promocją wydawnictw poświęconych tańcowi i upowszechnianiem czytelnictwa w tym zakresie. W ramach projektu odbywać się będą spotkania z autorami, dyskusje i inne wydarzenia towarzyszące. Inicjatywa ma nie tylko zachęcać czytelników do sięgnięcia po najnowsze pozycje poświęcone tej dziedzinie, ale również integrować lokalne środowiska zajmujące się tańcem w Polsce (zarówno teoretyków, krytyków, praktyków, czy środowiska akademickie i artystyczne).

Istotnym elementem projektu jest czasowe udostępnianie zbiorów Biblioteki IMiT w ramach sieci współpracy w różnych miejscach w Polsce, zwiększając dostęp czytelników do często niskonakładowych pozycji, jak również zachęcając instytucje i biblioteki do wspierania promocji wydawnictw o tańcu.

Bibliotece Śląska w Katowicach w ramach swojej misji upowszechniania czytelnictwa w całym województwie śląskim, podejmuje liczne współprace z instytucjami, stowarzyszeniami i zrzeszeniami, wspierając tym samym inicjatywy promujące czytelnictwo w różnych zakresach – w tym wypadku w obszarze tańca i dziedzin pokrewnych.

Prezentacja wydawnictw obejmuje następujące pozycje:

– Katarzyna Markiewicz (red.), Oskar Kolberg 1814 – 1890

–  Sally Banes, Terpsychora w tenisówkach. Taniec post-modern

–  Stefan Drajewski, Conrad Drzewiecki. Reformator polskiego baletu

–  Kazuo Ohno, Yoshito Ohno, Świat butoh Kazuo Ohno

– Magdalena Zamorska, Obecni ciałem. Warsztat polskich tancerzy butō

– Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Katarzyna Słoboda (red.), Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca

–  Tomasz Ciesielski, Taneczny umysł. Teatr ruchu i tańca w perspektywie neurokognitywistycznej.

– Joanna Szymajda (red.), Taniec w Europie po 1989. Communitas i Inny

– Anya Peterson Royce, Antropologia tańca

Publikacje zostaną udostępnione przez IMiT czytelnikom Biblioteki Śląskiej od 20 lutego do 31 marca 2015 roku w Czytelni Sztuk Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej. Przewidziany jest również konkurs na recenzję.