Wersja do druku

Udostępnij

W najbliższą sobotę, 22 października o godz. 11.00 w Bibliotece Narodowej rozpocznie się
I Forum Liderów Animacji Muzycznej. Organizatorem Forum jest Pracownia Badań Muzyczno-Edukacyjnych działająca w Instytucie Muzyki i Tańca. Obrady Forum będą transmitowane na www.imit.org.pl.

W poszukiwaniu nowego kształtu i nowego miejsca dla powszechnej edukacji muzycznej
w Polsce zamierzamy podjąć ważny i rzadko omawiany temat animacji w dziedzinie muzyki. Chcemy narysować mapę polskiej animacji i edukacji muzycznej w regionach, ponieważ uważamy, że jest to niezwykle pilne, ważne i fascynujące wyzwanie.

W licznych ostatnio debatach na temat edukacji kulturalnej niewiele mówi się o edukacji artystycznej, a zwłaszcza o edukacji muzycznej, której obraz na dodatek często przedstawiany jest w krzywym zwierciadle. Potrzebna jest nam dziś wiedza o tym jak animatorzy i pedagodzy muzyki, postrzegają nurt przemian zachodzących w obszarze edukacji kulturalnej, jakie widzą w tym kontekście perspektywy rozwoju animacji i edukacji muzycznej.

Interesują nas programy i ludzie, którzy je realizują na poziomie lokalnym. Szczególną wagę przykładamy do działań o wymiarze regionalnym, zorganizowanych na zasadzie sieci animacyjnej. Chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie, kim jest lider animacji muzycznej w Polsce oraz czy istnieje środowisko animatorów w obszarze edukacji muzycznej.

PROGRAM

Otwarcie Forum
11.00-11.10 Andrzej Kosowski, Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
11.10-11.20 Wiktor Jędrzejec, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN

11.20-12.30 Wystąpienia zaproszonych gości
(moderator: Viola Łabanow)
Idea i współczesna wartość animacji kulturalnej/artystycznej – Barbara Jedlewska, UMCS,
Znaczenie refleksji i emocji w działaniach animatora muzycznego – Zofia Bernatowicz, UMCS, Animator – kto to taki? – Marta Białek-Graczyk, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”,
Społeczna strona muzyki – Agnieszka Strzemińska, Instytut Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”,

12.30-13.00 Dyskusja

13.00-14.00 Przerwa

14.00-16.00 Panel dyskusyjny Liderzy animacji muzycznej w Polsce. Doświadczenia, dobre praktyki, nowe obszary dla działalności twórczej – krótkie 5-minutowe wystąpienia na temat własnych działań, postulaty.
(moderator: Andrzej Białkowski)

16.00-16.15 Przerwa

16.15-17.30 Ciąg dalszy panelu dyskusyjnego Liderzy animacji muzycznej w Polsce. Doświadczenia, dobre praktyki, nowe obszary dla działalności twórczej
(moderator: Viola Łabanow)

17.30 Podsumowanie Forum
(moderator: Andrzej Białkowski)

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sali Biblioteki Narodowej, lista uczestników Forum została zamknięta. Zachęcamy do śledzenia transmisji internetowej na www.imit.org.pl. Początek transmisji 22 października o godz. 11.00.