Wersja do druku

Udostępnij

16 grudnia w Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze odbędzie się konferencja organizowana przez Instytut Muzyki i Tańca (Pracownia Muzyki Tradycyjnej), Stowarzyszenie „Tratwa” oraz Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze (oddział Muzeum Wsi Radomskiej).

Instytut Muzyki i Tańca – wspólnie ze Stowarzyszeniem „Tratwa” – prowadzi od kilku lat intensywne działania na rzecz wspierania i odradzania tradycyjnej muzyki wiejskiej w ramach programu „Akademia Kolberga” (www.akademiakolberga.pl). „Akademia Kolberga” jest interdyscyplinarnym programem animacyjnym i badawczym, zmierzającym do wypracowania regionalnych i lokalnych strategii rewitalizacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ważnym aspektem tych działań jest dążenie do odbudowy życia wspólnotowego społeczności wiejskich. Program realizowany jest w wielu miejscach Polski, tam, gdzie zachowała się żywa pamięć kultury tradycyjnej i jej praktyki.

Konferencja poświęcona będzie problematyce, na której skupiają się twórcy i realizatorzy programu – wpływowi tradycji muzycznych na jakość wspólnot wiejskich, ich rozwój cywilizacyjny i przeciwdziałanie ich marginalizacji, oraz wykorzystanie zasobów i zjawisk specyficznych dla lokalnych kultur w procesie modernizacji.

Konferencję otworzą Marian Niemirski – Starosta Przysuski, Ilona Jaroszek-Nowak – dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej i dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca, Andrzej Kosowski. W charakterze prelegentów i wykładowców wystąpią Ryszard Michalski (Akademia Kolberga – Czy to co stare może być źródłem zmiany?), prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska (Dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi), dr Ryszard Praszkier (Niewidzialny kapitał zmiany) i Edwin Bendyk (Kultura a rozwój), którego wykład będzie wstępem do panelu dyskusyjnego.

W programie konferencji również prezentacje filmów i dokumentacji działań programowych IMiT i Stowarzyszenia „Tratwa” oraz zgromadzenie muzyczno-taneczne z udziałem artystów wykonujących muzykę tradycyjną radomszczyzny.