Wersja do druku

Udostępnij

Teresa Chylińska urodziła się w Wojciechowicach (dawne woj. Ostrołęckie). W 1953 roku ukończyła studia muzykologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim u Z. Jachimeckiego.
Od 1953 roku pracowała jako redaktor w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, a od 1961 roku była kierownikiem redakcji. W prowadzonej przez nią redakcji wychodziły podstawowe edycje źródłowe muzyki polskiej, dzieła wszystkie Chopina, Moniuszki, Szymanowskiego, Wieniawskiego, serie bibliograficzne i katalogi tematyczne. Teresa Chylińska współdziałała przy zorganizowaniu muzeum Karola Szymanowskiego w Zakopanem (otwarcie w 1976 roku), dla którego opracowała scenariusz ekspozycji. W latach 1979-80 była prezesem Towarzystwa Muzycznego im. K. Szymanowskiego w Zakopanem. Od wielu lat działa także w zarządzie Sekcji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich. Jest naukowym redaktorem wydania źródłowego dzieł wszystkich Szymanowskiego.

W 2008 roku wydała nakładem krakowskiej oficyny Musica Iagellonica trzytomową monografię zatytułowaną „Karol Szymanowski i jego epoka”. Autorka otrzymała za tę książkę Nagrodę im. J. Długosza.