Wersja do druku

Udostępnij

16 listopada w Akademii Muzycznej w Krakowie uroczyście obchodzony będzie jubileusz 90. urodzin prof. Mieczysława Tomaszewskiego, wybitnego polskiego muzykologa. Uroczystości w Akademii Muzycznej potrwają cały dzień i składać się będą z uroczystych koncertów, laudacji, wręczenia nagród i promocji książek.

Mieczysław Tomaszewski jest muzykologiem i teoretykiem muzyki, profesorem Akademii Muzycznej w Krakowie. Edukację rozpoczął w 1932 roku w rodzinnym mieście
w Konserwatorium Muzycznym (w klasie fortepianu); kontynuował w Gimnazjum
im. I. J. Paderewskiego i Prywatnej Szkole Muzycznej im. M. Karłowicza (fortepian i historia muzyki). W 1938 roku podjął naukę w Liceum im. I. J. Paderewskiego. Lata wojny spędził we Wrześni i Kórniku. Lata 1946-48 spędził w Toruniu studiując filologię polską na Uniwersytecie im. M. Kopernika. Naukę przerwał poświęcając się głównie animacji życia kulturalnego na Pomorzu (stanowisko dyrektora i kierownika artystycznego Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej). W latach 1954-59 studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W roku 1952 związał się z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, gdzie przez 34 lata pełnił obowiązki redaktora naczelnego (1954-88) piastując jednocześnie funkcję zastępcy dyrektora (1954-65) i dyrektora (1965-88). Był inicjatorem największych przedsięwzięć edytorskich PWM m.in. Encyklopedii muzycznej PWM, serii „Muzyka Viva” i „Biblioteki Małych Partytur”.

Działalność pedagogiczną w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna) rozpoczął w roku 1959 roku. Ponadto pełnił obowiązki dziekana wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (1987-90), kierował Katedrą Edytorstwa Muzycznego (obecnie Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, 1967-96), prowadził Zespół Analizy i Interpretacji Muzyki (1967-86). Był animatorem wielu przedsięwzięć
o fundamentalnym dla polskiej kultury znaczeniu, wśród których na szczególną uwagę zasługują Spotkania Muzyczne w Baranowie Sandomierskim oraz liczne seminaria naukowe.

Mieczysław Tomaszewski jest autorem licznych publikacji z obszaru teorii i historii muzyki XIX i XX wieku, w szczególności chopinologii, liryki romantycznej i muzyki polskiej.