Wersja do druku

Udostępnij

W dniach 27-28 maja 2011 obradowało w Warszawie XXXVI Walne Zebranie Członków Związku Kompozytorów Polskich, podczas którego wybrano nowe władze Związku. Prezesem ZKP wybrany został po raz piąty Jerzy Kornowicz.

Zarząd Główny ukonstytuował się w następujący sposób:
wiceprezesi – Krzysztof Knittel, Lidia Zielińska
sekretarz generalny – Alicja Gronau-Osińska
skarbnik – Jarosław Siwiński
członkowie Prezydium – Katarzyna Dadak-Kozicka i Maciej Zieliński
członkowie Zarządu – Zbigniew Bargielski, Beata Bolesławska-Lewandowska, Iwona Lindstedt, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Edward Sielicki i Marcin Trzęsiok.

Podczas odbytego w dniu 29 maja br. XXXVI Walnego Zebrania Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich wybrano nowe władze Sekcji. Przewodniczącym Sekcji Muzykologów wybrany został Paweł Gancarczyk.

Ponadto Walne Zebranie nadało godność członka honorowego następującym osobom: Ludwikowi Bielawskiemu, Zygmuntowi Krauze, Irenie Poniatowskiej i Pawłowi Szymańskiemu.

Podjęto 10 uchwał, w tym Uchwałę XXXVI Walnego Zebrania Członków ZKP odnoszącą się do faktu utworzenia Instytutu Muzyki i Tańca:
XXXVI Walne Zebranie Członków ZKP wita z wielką nadzieją utworzenie Instytutu Muzyki i Tańca. Wraz z powstaniem tego rodzaju placówki realne staje się wprowadzenie w życie rozwiązań systemowych oddziałujących na twórczość i wykonawstwo muzyczne, ruch muzykologiczny, wydarzenia muzyczne, edukację muzyczną i dostęp do muzyki. Zebrani z satysfakcją przyjmują deklaracje o koordynacyjnej funkcji Instytutu. Zebrani wspierają Zarząd ZKP w prowadzeniu rozmów na temat ścisłej współpracy ZKP z IMiT. Współpraca ta powinna obejmować również MFMW „Warszawska Jesień” i Polskie Centrum Informacji Muzycznej.