Wersja do druku

Udostępnij

cele:
Realizacja nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej.

opis:
„Jazzowy debiut fonograficzny” polega na zrealizowaniu nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej w formie płyty kompaktowej lub winylowej z równoczesnym wprowadzeniem plików do sprzedaży w formacie cyfrowym.

Program jest skierowany do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną lub zespołową działalność artystyczną z zakresu muzyki jazzowej oraz do mających siedzibę w Polsce wydawców nagrań. Ważnym elementem programu jest, aby nagranie płyty było pierwszym nagranym albumem w życiu artystycznym wykonawcy (płyta solo), lidera zespołu i/lub przynajmniej połowy wszystkich członków zespołu.

Program pełni funkcję animacyjną dla jazzowej twórczości kompozytorskiej – przynajmniej 50% czasu trwania nagrania musi zostać poświęcone muzyce polskiej z obligatoryjnym nagraniem przynajmniej 1 nowego utworu polskiego kompozytora.

Maksymalny wiek uczestnika programu to 30 lat (urodzeni od 1 stycznia 1986 roku; limit wieku dotyczy każdego członka zespołu).

Dzięki współpracy IMiT i Fundacji Jazzarium, w ramach realizacji programu zespół otrzymuje możliwość zaprezentowania materiału z debiutanckiego albumu podczas koncertu promocyjnego na Festiwalu Warsaw Summer Jazz Days w lipcu 2016 pod warunkiem, że album będzie wówczas wydany i dostępny w sprzedaży.

W momencie składania wniosku wydawca nagrania musi przedstawić także udokumentowany plan promocji nagrania.

Instytut dofinansowuje honoraria dla wykonawców i kompozytora nowego utworu, wynajęcie studia nagrań, mastering nagrania, projekt okładki, opłaty ZAIKS, tłoczenie płyty wraz z poligrafią oraz honoraria dla wykonawców koncertu promocyjnego w kwocie nie przekraczającej jednorazowo 20 000 zł netto w formie umowy z wydawcą nagrań.

Termin nadsyłania zgłoszeń (formularz aplikacyjny wraz z załącznikami i materiałem demonstracyjnym w formacie mp3 lub wave, o długości nie przekraczającej łącznie 20 minut) upływa w dniu 15 grudnia 2015 roku, zaś termin wyboru wniosków 31 stycznia 2016 roku. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

budżet:
40 tys. zł

osoby odpowiedzialne:
Andrzej Kosowski – dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Alina Święs – specjalista ds. programowych (alina.swies@imit.org.pl, tel. 22 829 20 07)

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

KOMISJA OPINIUJĄCA WNIOSKI

dokumenty do pobrania:

REGULAMIN

Formularz aplikacyjny

Oświadczenie wykonawcy

PRZEWODNIK – Wprowadzenie do programu Jazzowy Debiut Fonograficzny