Wersja do druku

Udostępnij

cele:

Realizacja nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej.

opis:

„Jazzowy debiut fonograficzny” polega na zrealizowaniu nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej w formie płyty kompaktowej lub winylowej z równoczesnym wprowadzeniem plików do sprzedaży w formacie cyfrowym.

Program jest skierowany do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną lub zespołową działalność artystyczną z zakresu muzyki jazzowej oraz do mających siedzibę w Polsce wydawców nagrań. Ważnym elementem programu jest, aby nagranie płyty było pierwszym nagranym albumem w życiu artystycznym wykonawcy (płyta solo), lidera zespołu lub przynajmniej połowy wszystkich członków zespołu.

Program pełni funkcję animacyjną dla jazzowej twórczości kompozytorskiej – przynajmniej 50% czasu trwania nagrania musi zostać poświęcone muzyce polskiej z obligatoryjnym nagraniem przynajmniej 1 nowego utworu polskiego kompozytora.

Maksymalny wiek uczestnika programu to 30 lat (urodzeni od 1 stycznia 1989 roku; limit wieku dotyczy każdego członka zespołu).

Dzięki współpracy IMiT i Fundacji Jazzarium, w ramach realizacji programu zespół otrzymuje możliwość zaprezentowania materiału z debiutanckiego albumu podczas koncertu promocyjnego na Festiwalu Warsaw Summer Jazz Days w lipcu 2019 pod warunkiem, że album będzie wówczas wydany i dostępny w sprzedaży.

W momencie składania wniosku wydawca nagrania musi przedstawić także udokumentowany plan promocji nagrania.

Instytut dofinansowuje honoraria dla wykonawców i kompozytora nowego utworu, wynajęcie studia nagrań, mastering nagrania, projekt okładki, opłaty ZAIKS, tłoczenie płyty wraz z poligrafią oraz honoraria dla wykonawców koncertu promocyjnego w kwocie nie przekraczającej jednorazowo 20 000 zł netto w formie umowy z wydawcą nagrań.

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 15 października 2018 r. o terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu „Jazzowy debiut fonograficzny” edycja 2019

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu upływa w dniu  30 listopada 2018 r.

Zgłoszenia (zawierające podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wydawcy wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami) należy przysyłać pocztą tradycyjną na adres:

Instytut Muzyki i Tańca

ul. A. Fredry 8

00-097 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Wniosek do programu Jazzowy debiut fonograficzny”

oraz w wersji elektronicznej na adres: imit@imit.org.pl w terminie do 30 listopada 2018 roku włącznie z tytułem wiadomości: Wniosek do programu „Jazzowy debiut fonograficzny”.

Do wniosku w wersji papierowej należy dołączyć materiał demonstracyjny zgrany na płycie CD w formie pliku MP3 lub WAV.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa w dniu 15 stycznia 2019 r. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu, Dyrektor IMiT może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet programu w edycji 2019 wynosi 40.000 zł.

 

osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Maxymilian Bylicki – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Alina Święs – Główny specjalista ds. programowych,

tel. 22  829 20 07, alina.swies@imit.org.pl

 

dokumenty do pobrania:

REGULAMIN

Formularz aplikacyjny

Oświadczenie wykonawcy

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW