Trwa nabór wniosków do kolejnej edycji Programu Jazzowy debiut fonograficzny. Umożliwia on zrealizowanie nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej, w formie płyty kompaktowej lub winylowej, z równoczesnym wprowadzeniem plików do sprzedaży w formacie cyfrowym. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2021 roku.

Wersja do druku

Udostępnij

Program jest skierowany do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną lub zespołową działalność artystyczną z zakresu muzyki jazzowej oraz do mających siedzibę w Polsce wydawców nagrań. Jednym z warunków uczestnictwa jest, aby nagranie płyty było pierwszym albumem w życiu artystycznym wykonawcy (płyta solo), lidera zespołu lub przynajmniej połowy wszystkich członków zespołu.

Zgłoszenia (zawierające podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wydawcy wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami) należy przysyłać pocztą tradycyjną na adres:

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
ul. Aleksandra Fredry 8
00-097 Warszawa

z dopiskiem „Wniosek do programu Jazzowy debiut fonograficzny”

oraz w wersji elektronicznej na adres: nimit@nimit.pl w terminie do 30 listopada 2021 roku włącznie, z tytułem wiadomości „Wniosek do programu Jazzowy debiut fonograficzny”.

Do wniosku w wersji papierowej należy dołączyć materiał demonstracyjny nagrany na płycie CD lub dysku USB w formie pliku MP3 lub WAV.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa 31 stycznia 2022 roku. Następnie lista zatwierdzonych projektów zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu, a ich wnioskodawcy o pozytywnej decyzji zostaną poinformowani oficjalnym pismem.

W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca może w późniejszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet programu w edycji 2022 wynosi 40 000 złotych.

O programie:

Program pełni funkcję animacyjną dla jazzowej twórczości kompozytorskiej – przynajmniej połowa czasu trwania albumu musi zostać poświęcona muzyce polskiej z obowiązkowym nagraniem przynajmniej jednego nowego utworu kompozytora polskiego.

Dzięki współpracy Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca z Fundacją Jazzarium zespoły otrzymują też możliwość zaprezentowania materiału z debiutanckiego albumu podczas koncertu promocyjnego na Festiwalu Warsaw Summer Jazz Days w lipcu 2022 roku pod warunkiem, że płyta będzie wówczas wydana i dostępna w sprzedaży.

Maksymalny wiek uczestnika programu to 30 lat (urodzeni od 1 stycznia 1992 roku; limit wieku dotyczy każdego członka zespołu).

W momencie składania wniosku wydawca nagrania musi także przedstawić udokumentowany plan jego promocji.

Instytut dofinansowuje honoraria dla wykonawców i kompozytora nowego utworu, wynajęcie studia nagrań, mastering nagrania, projekt okładki, opłaty ZAiKS, tłoczenie płyty wraz z poligrafią oraz honoraria dla wykonawców koncertu promocyjnego w formie umowy z wydawcą nagrań w kwocie nie przekraczającej jednorazowo 20 000 złotych netto.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Katarzyna Meissner – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca
Alina Święs – Kierownik Działu Zarządzania Projektami,
tel. +48 785 290 000, alina.swies@nimit.pl

Dokumenty do pobrania: