Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków aplikacyjnych do 10. edycji programu Jazzowy debiut fonograficzny 2021. Program polega na zrealizowaniu nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej w formie płyty kompaktowej lub winylowej z równoczesnym wprowadzeniem plików do sprzedaży w formacie cyfrowym.

Program jest skierowany do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną lub zespołową działalność artystyczną z zakresu muzyki jazzowej oraz do mających siedzibę w Polsce wydawców nagrań. Jednym z warunków uczestnictwa jest, aby nagranie płyty było pierwszym albumem w życiu artystycznym wykonawcy (płyta solo), lidera zespołu lub przynajmniej połowy wszystkich członków zespołu.

Pełni funkcję animacyjną dla jazzowej twórczości kompozytorskiej – przynajmniej połowa czasu trwania albumu musi zostać poświęcona muzyce polskiej z obowiązkowym nagraniem przynajmniej jednego nowego utworu kompozytora polskiego.

Maksymalny wiek uczestnika programu to 30 lat (urodzeni od 1 stycznia 1991 roku; limit wieku dotyczy każdego członka zespołu).

Dzięki współpracy Instytutu Muzyki i Tańca z Fundacją Jazzarium zespoły otrzymują też możliwość zaprezentowania materiału z debiutanckiego albumu podczas koncertu promocyjnego na Festiwalu Warsaw Summer Jazz Days w lipcu 2021 roku pod warunkiem, że płyta będzie wówczas wydana i dostępna w sprzedaży.

W momencie składania wniosku wydawca nagrania musi także przedstawić udokumentowany plan jego promocji.

Instytut dofinansowuje honoraria dla wykonawców i kompozytora nowego utworu, wynajęcie studia nagrań, mastering nagrania, projekt okładki, opłaty ZAiKS, tłoczenie płyty wraz z poligrafią oraz honoraria dla wykonawców koncertu promocyjnego w formie umowy z wydawcą nagrań w kwocie nie przekraczającej jednorazowo 20 000 złotych netto.

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu upływa 30 listopada 2020 roku.

Zgłoszenia (zawierające podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wydawcy wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami) należy przysyłać pocztą tradycyjną na adres:

Instytut Muzyki i Tańca

ul. A. Fredry 8

00-097 Warszawa

z dopiskiem „Wniosek do programu Jazzowy debiut fonograficzny” oraz w wersji elektronicznej na adres: imit@imit.org.pl w terminie do 30 listopada 2020 roku włącznie z tytułem wiadomości „Wniosek do programu Jazzowy debiut fonograficzny”.

Do wniosku w wersji papierowej należy dołączyć materiał demonstracyjny nagrany na płycie CD w formie pliku MP3 lub WAV.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa 31 stycznia 2021 roku. Następnie lista zatwierdzonych projektów zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu, a ich wnioskodawcy o pozytywnej decyzji zostaną poinformowani oficjalnym pismem.

W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca może w późniejszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet programu w edycji 2021 wynosi 40 000 złotych.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Katarzyna Meissner – dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Alina Święs – kierownik Działu Zarządzania Projektami (22 829 20 07, alina.swies@imit.org.pl)

Do pobrania:
Regulamin programu

Formularz aplikacyjny

Oświadczenie wykonawcy (załącznik c)