Wersja do druku

Udostępnij

W dniach 16-25 listopada 2012 roku w Katowicach odbędzie się, współorganizowany przez Instytut Muzyki i Tańca, IX Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga.

Jest trzecim w Polsce  – obok konkursów pianistycznego im. Fryderyka Chopina i skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego – członkiem Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych w Genewie, która skupia 129 najbardziej prestiżowych konkursów w Europie, obu Amerykach, Azji i Australii. Zaledwie siedem z nich to konkursy dyrygenckie. Tylko one bowiem wymagają podczas całego ich przebiegu największego zespołu wykonawczego, jakim jest orkiestra. Taki wysiłek finansowy podejmują organizatorzy konkursów dyrygenckich w: Barcelonie, Besançon (Francja), Katowicach, Parmie, St. Petersburgu, Trento i Verviers (Belgia). Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach, choć nie najstarszy (np. w Besançon odbyło się już 51 konkursów), zaliczany jest do najważniejszych. Decyduje o tym m.in. największa liczba dopuszczanych kandydatów (50 wobec np. 15 w Barcelonie czy 20 w Besançon), rozległy repertuar wymagany regulaminem (od baroku do współczesności, z blisko czterdziestoma utworami od Wolfganga Amadeusa Mozarta po Witolda Lutosławskiego, w tym także utworów wymagających współpracy z solistami), stosunkowo szerszy skład międzynarodowego jury. Atrakcyjność Katowic potwierdzają m.in. przyjazdy kandydatów już nagrodzonych lub wyróżnionych w innych, starszych konkursach, czy też ponowne zgłoszenia uczestników, którzy wcześniej nie zdołali dojść do finału. V  MKD (1995) startował np. Włoch Massimiliano Caldi, który jednak dopiero w 1999 r. katowicki konkurs zwyciężył.

Konkurs katowicki powołany został – zrazu jako ogólnopolski. Jego organizatorami są: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, Instytut Muzyki i Tańca, Fundacja Muzyczna Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga. Turniej ma charakter międzynarodowy od 1979 roku (stulecie urodzin patrona – najbardziej w świecie znanego polskiego dyrygenta, twórcy Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, którą po wojennej przerwie reaktywowano w Katowicach, gdzie Mistrz, powróciwszy z wojennej tułaczki poprowadził ją dalej, aż do swojej śmierci) . Jego inicjatorem był długoletni dyrektor Filharmonii Śląskiej, prof. Karol Stryja, ostatni z klasy dyrygentury Grzegorza Fitelberga w katowickiej uczelni muzycznej.

Dotąd w Katowicach zwyciężyli: Claus Peter Floor (Niemcy, 1979), Chikara Imamura (Japonia, 1983), Michael Zilm (Niemcy, 1987), Makato Suehiro (Japonia, 1991), Victoria Żadko (Ukraina, 1995), Massimiliano Caldi (Włochy, 1999), Aleksander Marković i Modestas Pitrénas (Serbia i Litwa, 2003) i Eugene Tzigane (USA, 2007).

Jurorami IX MKD w 2012 roku będą: prof. Antoni Wit (przewodniczący) oraz: Mirosław Jacek Błaszczyk (Polska), Juozas Domarkas (Litwa), Piotr Gajewski (USA), Martinez Izquierdo (Hiszpania), Eugeniusz Knapik (Polska), John Neschling (Brazylia), Marek Pijarowski (Polska), Maximiano Valdes (Chile), Takuo Yuasa (Japonia), Michael Zilm (Niemcy). W przesłuchaniach II etapu jako soliści wystąpią znakomici wiolonczeliści Tomasz Strahl i Marcin Zdunik oraz świetne skrzypaczki Agata Szymczewska i Anna Maria Staśkiewicz.

Napłynęło blisko 200 zgłoszeń z całego świata, których komisja kwalifikacyjna wybrała pięćdziesięciu. Organizatorzy starają się z kolejnych konkursów uczynić wielkie wydarzenie interdyscyplinarne we współpracy z innymi instytucjami. Plonem obecnie prezentowanej w Bielsku-Białej, w listopadzie – w Katowicach, wystawy polskiego plakatu muzycznego z kolekcji Krzysztofa Dudo jest tego plakatu pierwsza monografia książkowa. O takich artystycznych zdarzeniach i całym konkursie informuje internetowa strona: www.konkursfitelberg.pl

Honorowy patronat nad Konkursem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

(źródło: informacja prasowa Filharmonii Śląskiej)