Wersja do druku

Udostępnij

W dniach 6-9 maja w Warszawie odbędzie się IV Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii. Organizatorami są studenckie koła naukowe działające w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Program konferencji obejmuje ok. 30 referatów lub komunikatów badawczych przygotowanych przez słuchaczy muzykologicznych studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich z całego kraju. Referaty i komunikaty zgrupowano w ośmiu sesjach (Ad fontes, Muzyka i polityka, Muzyka w społeczeństwie, Sacrum i muzyka, Tematy włoskie, Opera, Od syntezy sztuk do Czystej Formy, Nowa Muzyka – Nowa Muzykologia). Honorowym gościem Zjazdu będzie wybitny znawca życia i twórczości Jana Sebastiana Bacha, prof. Christoph Wolff (Harvard University, Bach-Archiv Leipzig), który wygłosi wykład In Search of Johann Sebastian Bach’s Human Face – the Everyday Life of the Leipzig Thomascantor. W ramach Zjazdu odbędzie się również dyskusja pt. Edukacja muzykologiczna w Polsce. Teraźniejszość i perspektywy, a wykładowi prof. Ch. Wolffa towarzyszył będzie recital klawesynowy Marka Toporowskiego.

Wydarzenie jest współorganizowane przez Instytut Muzyki i Tańca.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.imuz.uw.edu.pl