Wersja do druku

Udostępnij

5–7 listopada 2020 roku w Elektrowni Powiśle w Warszawie odbędzie się IV Konwencja Muzyki Polskiej.

Muzyka polska stanowi ważną część światowego dziedzictwa kultury. Jednak dorobek ten, szczególnie powstały do końca XIX w., choć w swojej epoce był ceniony na równi z najlepszą twórczością światową, w znacznej mierze jest niewykonywany i nieznany, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Celem Konwencji Muzyki Polskiej jest przegląd możliwości i wyzwań muzyki polskiej z perspektywy twórców, wykonawców i instytucji. W czasie spotkania podejmiemy próbę określenia potencjału jej rozwoju i promocji. Dla każdego omawianego obszaru przeprowadzimy analizę mocnych i słabych stron obecnej sytuacji, a także szans i zagrożeń, które stoją przed muzyką polską.

Na konwencji zidentyfikujemy także, jakie obszary wymagają wsparcia ze strony sektora publicznego poprzez zmiany regulacji, mechanizmy promocji lub zakres ochrony.

Panele dyskusyjne zostaną podzielone na dwie części. Część pierwszą wypełnią sesje przedmiotowe, których celem jest ukazanie dorobku polskiej muzyki w jej rozmaitych formach gatunkowych i  historycznych (muzyka dawna, ludowa, sakralna, XIX i XX w., współczesna, jazz, piosenka).

Na drugą część konwencji złożą się sesje problemowe, podczas których porozmawiamy m.in. o finansowaniu muzyki, krytyce muzycznej, eksporcie i promocji polskiej muzyki, a także wyzwaniach impresariatu muzycznego. Przyjrzymy się także temu, czego w kontekście polskiej muzyki (nie) nauczyła nas pandemia COVID-19.

Podczas konwencji nie są planowane panele równoległe. Wszystkie sesje będą się odbywać po kolei w jednej sali, tym samym wszyscy otrzymają możliwość uczestniczenia w każdym panelu.

Nowością jest to, że paneliści pierwszej części konwencji (muzykolodzy, muzycy, promotorzy, wykładowcy) przygotują autorskie referaty podejmujące istotne zagadnienia związane z określonym obszarem muzycznym. Referaty będą opublikowane na stronie konwencji przed jej rozpoczęciem, tak aby uczestnicy mogli wcześniej się z nimi zapoznać. W efekcie czas każdego panelu będzie przeznaczony głównie na merytoryczną dyskusję z udziałem wszystkich uczestników.

Konwencja będzie transmitowana na żywo na stronie konwencjamuzyki.pl (strona w budowie) oraz kanale YouTube Instytutu Muzyki i Tańca.

Osoby oglądające transmisję będą miały możliwość zadawania pytań oraz zgłaszania komentarzy do dyskusji za pośrednictwem aktywnego chatu.

Informacje na temat rejestracji do udziału w konwencji opublikujemy wkrótce.

Harmonogram sesji

Sesje przedmiotowe (5–6 listopada 2020)

 • Muzyka dawna
 • Muzyka XIX–XX w.
 • Muzyka sakralna
 • Muzyka współczesna (po 1945 r.)
 • Jazz
 • Muzyka tradycyjna i ludowa
 • Piosenka

Sesje problemowe (6–7 listopada 2020)

 • Czy granie muzyki polskiej się opłaca?
 • Jak mówić o muzyce polskiej?
 • Eksport polskiej muzyki
 • Impresariat muzyczny i promocja polskiej muzyki
 • Muzyka w czasach pandemii – czego (nie) nauczył nas COVID-19?

Organizatorem Konwencji Muzyki Polskiej jest Instytut Muzyki i Tańca. Wydarzenie jest finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.