Wersja do druku

Udostępnij

21 sierpnia, podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego RETRO/PER/SPEKTYWY 2012
w Łodzi, odbędzie się premiera, współfinansowanego przez IMiT spektaklu Isla Cisneros/Wyspa łabędzi z choreografią Igi Załęcznej i muzyką Artura Zagajewskiego.

Premiera spektaklu Isla Cisneros została zrealizowana dzięki pomocy finansowej Instytutu Muzyki
i Tańca w ramach programu „Agon. Program zamówień kompozytorsko-choreograficznych”.

Inspiracją dla spektaklu są powieści J.M.G. Le Clézio Powracający głód i Raga. Niezwykła muzyczność tej prozy wyczuwalna jest zarówno w kompozycji całości, przywołującej dramaturgię Bolera Ravela, jak w samej stylistyce. Wojna chwytana jest tu przez pryzmat dźwięków – hałasów
i następującej po nich ciszy, przyspieszeń i zamierania. Tkwi w tym ogromny potencjał zarówno dla kompozytora, zwłaszcza korzystającego z elektroniki, a także dla choreografa, dla którego narzędzia użyte przez Le Clézio w sferze języka mogą okazać się  inspirujące w ruchu. Powracający motyw litanijnego wyliczania tego, co pozostaje po odchodzącym świecie, czyni ze słów swoiste zaklęcia, melodyjnie szeptane by nie zapomnieć dawnego, by oswoić nowe, by odnaleźć się w otaczającym chaosie, zachowując zarazem dystans. W niezrozumiałym języku przodków lub w rozumianych po latach strzępach zapamiętanych z dzieciństwa – istotne nie jest to, co znaczy, ale to, co wybrzmiewa potem, jak echo, baśń, kołysanka. Sens słów mieści się pomiędzy ich brzmieniem, a atmosferą towarzyszącą przypominanym obrazom.

W obliczu niektórych zdarzeń język staje się bezsilny – nie wypełni, nie zasypie, nie przykryje. Wtedy opowieść o pamięci i powracającej pustce może podjąć muzyk i tancerze.

W przypadku pracy nad prozą Le Clézio, komplementarność tych dwóch postaw stwarza szansę na stworzenie oryginalnego dzieła kompozytorsko-choreograficznego, osadzonego w formie teatru tańca.

Choreograf spektaklu Iga Załęczna, od lat związana w Teatrem Chorea, dała się poznać jako twórczyni autorskich projektów artystycznych, związanych z teatrem ruchu i tańca. Praca z ciałem aktora jest dla niej podstawowym źródłem inspiracji teatralnego działania, stanowi punkt wyjścia wobec którego i poprzez który buduję obecność na scenie. W swojej pracy eksploruje przestrzenie ciała, możliwości i jakości ruchu wydobywając z materii słowa nie tylko treściowe i emocjonalne znaczenia, ale również  jego aspekt muzyczny, który inicjuje i  współtworzy poetykę ruchu, ale również staje się budulcem wewnętrznej dramaturgii przedstawień.

Twórca muzyki Artur Zagajewski jest artystą nagradzanym na międzynarodowych i krajowych konkursach kompozytorskich. Posiada doświadczenie we współpracy nad dziełem choreograficzno-muzycznym (współpraca z Pauliną Wycichowską). W swojej twórczości wykracza poza ramy zamkniętego, osobnego dzieła muzycznego.  Interesuje go moment konfrontacji formy muzycznej z tkanką pulsującej, dynamicznej rzeczywistości scenicznej, ruchu i działania ludzkiego w kontekście performatywnym. Z drugiej zaś strony współczesne środki i możliwości muzyki elektronicznej wykorzystuje balansując na granicy dystansu i głębokiego, emocjonalnego zanurzenia w dzieło.

ISLA CISNEROS/WYSPA ŁABĘDZI

Inscenizacja/ Choreografia/ Taniec: Iga Załęczna/Anna Ochman
Muzyka: Artur Zagajewski
Wykonanie: Artur Zagajewski/ Adrian Leszycki
Kostiumy: Agnieszka Mańkowska

data: 21.08
godzina: 17.00, 20.00
miejsce: Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi
bilety: 20/25 zł

Organizatorem Festiwalu RETRO/PER/SPEKTYWY jest Stowarzyszenie Teatralne Chorea.

Więcej informacji o spektaklu, twórcach i festiwalu na stronach: www.taniecpolska.pl, http://www.retroperspektywy.pl

Serdecznie zapraszamy!