Wersja do druku

Udostępnij

7 lipca w ramach II NieKongresu Animatorów Kultury w Lubiążu odbędą się Targi Grantodawców, podczas których prezentowane będą również programy IMiT.

Organizowany po raz drugi NieKongres Animatorów Kultury (Lubiąż, 7 – 9 lipca 2016) to ogólnopolskie spotkanie animatorów kultury. NieKongres realizowany jest w ramach Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016.

Targi Grantodawców stanowią przestrzeń do zaprezentowania organizacji, które w różnorodny sposób finansują projekty animacyjne lub animacyjno-społeczne. Targi są okazją do spotkania oraz zaprezentowania z jednej strony środowiska organizacji, które wspierają inicjatywy kulturalne, z drugiej strony organizatorów projektów wykorzystujących granty.

Do udziału w Targach zostały zaproszone również instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, które dysponują narzędziami i publikacjami przydatnymi w działaniach animatora kultury, a także podzielą się z uczestnikami wypracowanymi„dobrymi praktykami”. Organizatorzy spotkania zaprosili także fundacje prywatne oraz przedstawicieli programów europejskich, inicjatyw obywatelskich i społecznych.

Obok prezentacji grantodawców będzie można uczestniczyć w warsztatach z crowdfundingu, czyli finansowania społecznościowego oraz w warsztatach z teatru kamishibai.

Serdecznie zapraszamy na stoisko Instytutu Muzyki i Tańca!

 

Instytucje narodowe:

Narodowe Centrum Kultury
Narodowy Instytut Audiowizualny
Instytut Muzyki i Tańca
Muzeum Historii Polski

Programy europejskie i organizacje międzynarodowe:
Kreatywna Europa – program na lata 2014-2020 (Creative Europe Desk Poland)
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund)
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)

Fundacje i stowarzyszenia:
Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO)
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Stowarzyszenie Zielona Grupa

Przedsiębiorstwa i wydawnictwa:

Kino za Rogiem
klockologia.pl

Platformy crowdfundingowe:

polakpotrafi.pl

Organizatorami II NieKongresu Animatorów Kultury są: Biuro Festiwalowe Impart 2016, Narodowe Centrum Kultury, Forum Kraków oraz Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych.