Wersja do druku

Udostępnij

Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. muzyki i Rady ds. tańca IMIT.

4 marca 2011 roku Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury Zenon Butkiewicz, w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, wręczył akty nominacyjne członkom dwóch nowo powołanych Rad programowych: Rady do spraw muzyki i Rady do spraw tańca. Zaraz po tym głos zabrał dyrektor instytutu Andrzej Kosowski oraz zastępca dyrektora Joanna Szymajda. Po krótkiej części oficjalnej Rady przystąpiły do wyboru przewodniczących, ich zastępców, a następnie do dyskusji merytorycznej. Ze względu na nieobecność dwóch członków Rady ds.tańca wybór przewodniczacego odłożono do następnego posiedzenia.

Członkami rad zostali:

Rada programowa ds. muzyki Instytutu Muzyki i Tańca:

1. Przewodniczący Rady – prof. dr hab. Andrzej Rakowski – czł. rzecz. PAN, Przewodniczący
Zespołu Ekspertów ds. Muzyki w Szkolnictwie Polskiej Rady Muzycznej;
2. Zastępca przewodniczącego – Jerzy Kornowicz – kompozytor, prezes Związku Kompozytorów Polskich;
3. Adrianna Poniecka-Piekutowska, dyrektor Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa
Pendereckiego;
4. Małgorzata Małaszko–Stasiewicz -dyrektor Programu 2 Polskiego Radia;
5. Marcin Gmys – muzykolog, znawca muzyki XIX i XX wieku, wykładowca UAM w Poznaniu.

Rada programowa ds. tańca Instytutu Muzyki i Tańca:

1. Anna Królica – krytyczka i historyczka tańca, prezeska Fundacji PERFORMA, wykłada na UJ;
2. Joanna Leśnierowska – kuratorka tańca Centrum Sztuki Stary Browar w Poznaniu;
3. Jadwiga Majewska – niezależny krytyk tańca, wykłada na UJ;
4. Janusz Marek – kurator programu sztuk widowiskowych CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie;
5. dr Barbara Sier-Janik – tancerka, pedagog, wykładowczyni Wydziału Teatru Tańca PWST w Bytomiu.