Wersja do druku

Udostępnij

11 sierpnia w kościele św. Bartłomieja w Niedzicy odbędzie się, współorganizowany przez IMiT
w ramach programu „Nowe interpretacje” koncert inauguracyjny I Festiwalu „Barok na Spiszu” Niedzica 2012.

W programie koncertu zespół Polska Orkiestra XVIII wieku wraz z solistami: Katarzyną Wiwer – sopran, Łukaszem Dulewiczem – alt, Maciejem Gocmanem – tenor i Marcinem Wolakiem – bas wykonają dzieła Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego Laetatus sum, Dignare me laudare te,
In virtute tua, Ave Maris Stella, Completorium, Ave Virgo Speciosa
oraz utwór, którego historia wiąże się ze Spiszem – Litaniae de providentia Divina (Litania do Opatrzności Bożej) odkryta w zbiorach kolegium Pijarów na Podolińcu na Spiszu.

W programie zabrzmią również dzieła Vincenzo Albrici i Heinricha Ignaza Franza Bibera.

Polska Orkiestra XVIII wieku powstała w 2007 roku w Krakowie z inicjatywy Tomasza Ślusarczyka, znakomitego trębacza – jedynego polskiego członka Orkiestry Osiemnastego Wieku Fransa Brüggena. Trzonem zespołu są również muzycy krakowscy: koncertmistrz Violetta Szopa-Tomczyk, wokaliści Katarzyna Wiwer i Marcin Wolak oraz legendarny kontratenor angielski, obecnie dyrygent Paul Esswood, który jest regularnie zapraszany do prowadzenia koncertów. Zespół współpracuje również
ze znakomitymi muzykami polskimi i zagranicznymi (Ryszard Haba, Peter Hanson, Marek Toporowski, Joseph Corwell i inni). Ideą zespołu jest wykonywanie muzyki dawnej, szczególnie polskiej na instrumentach historycznych ze szczególną dbałością o umiejscowienie jej w kontekście liturgicznym.

Festiwal „Barok na Spiszu” Niedzica 2012 jest nową inicjatywą kulturalną Oficyny Artystycznej Astraia mającą na celu promowanie wspaniałych zabytków baroku znajdujących się na terenie polskiego Spisza.

Drugi koncert Festiwalu odbędzie się 19 sierpnia w kościele św. Stanisława we Frydmanie. Wystąpi zespół instrumentów dawnych Intrada, który wykona utwory kompozytorów polskich lub działających w Polsce. W programie znajdą się utwory Marcina Mielczewskiego, Adama Jarzębskiego, a także Tarquinia Meruli, czy Johanna Daniela Hardta.

Festiwal zakończy Octava Ensemble, który wystąpi w kościele w Niedzicy 24 sierpnia w dzień patrona tego kościoła, świętego Bartłomieja. W programie Missa Antiqua Polonica centralnym utworem będzie Missa Pulcherima Bartłomieja Pękiela, dopełniona utworami kompozytorów polskich. Octava Ensemble zainicjował w marcu tego roku wydarzenie wyjątkowe, jakim jest powrót do regularnego wykonawstwa polifonicznej muzyki sakralnej w kontekście, dla którego faktycznie była ona tworzona
i jakiemu przez wieki służyła. Msze w tradycyjnym rycie rzymskim z oprawą polifonii wokalnej odbywają się co miesiąc w Krakowskim kościele św. Krzyża. Podczas koncertu w Niedzicy usłyszymy również utwory organowe w wykonaniu świetnego młodego organisty Marcina Augustyna.

Przed każdym z koncertów odbędą się mini-wykłady o zabytkach barokowych na Spiszu które poprowadzą znawcy Spisza: Maria Waniczek, Elżbieta Łukuś i Piotr Wojtaszek.

Organizatorem Festiwalu jest Oficyna Artystyczna Astraia.

Mecenasem Festiwalu jest Zespół Elektrowni Wodnych S.A. Niedzica.

Wykonanie utworów Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego na koncercie inauguracyjnym Festiwalu odbywa się i jest współfinansowane w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Nowe interpretacje”.

Na wszystkie wydarzenia Festiwalu – wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!