Wersja do druku

Udostępnij

Szanowni Państwo,

26–29 września 2020 roku w Warszawie odbędzie się II Kongres Tańca. Przeprowadziliśmy ankietę diagnozującą potrzeby środowiska tanecznego i na tej podstawie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach grup roboczych, które będą miały charakter konsultacji społecznych (nieodpłatnych).

Zadaniem grupy będzie m.in. określenie obszarów tematycznych Kongresu, zaproponowanie form spotkań w trakcie Kongresu (np. panel, stoliki tematyczne), opracowanie listy ekspertów lub instytucji eksperckich do ww. spotkań (np. ZUS, MKiDN), wstępna propozycja rozwiązań zdiagnozowanych problemów (opcjonalne).

Opiekę nad każdą z grup roboczych będzie sprawował moderator, który poprowadzi spotkanie konsultacyjne.

Zaprojektowaliśmy 6 grup roboczych:

 • Uczniowie–Studenci–Nauczyciele
 • Wykonawcy
 • Twórcy
 • Mecenasi–Menadżerowie–Producenci
 • Badacze–Krytycy
 • Odbiorcy–Pasjonaci

Zależy nam na zebraniu możliwie największej ilości głosów ze środowiska tanecznego całej Polski, dlatego organizujemy spotkania każdej z grup w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku i Katowicach. Spotkanie potrwa 3 godziny.

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w otwartych konsultacjach społecznych, prosimy o zapisanie się na spotkanie wybranej grupy roboczej do 28 lutego 2020 roku, pisząc na adres: magdalena.juzwik@imit.org.pl.

Harmonogram spotkań

Warszawa:

 • Uczniowie–Studenci–Nauczyciele: 27 marca 2020
 • Wykonawcy: 27 marca 2020
 • Twórcy: 30 marca 2020
 • Mecenasi–Menadżerowie–Producenci: 30 marca 2020
 • Badacze–Krytycy: 31 marca 2020
 • Odbiorcy–Pasjonaci: 31 marca 2020

 

Katowice:

 • Uczniowie–Studenci–Nauczyciele: 17 marca 2020
 • Wykonawcy (tańca): 17 marca 2020
 • Twórcy: 18 marca 2020
 • Mecenasi–Menadżerowie–Producenci: 18 marca 2020
 • Badacze–Krytycy: 20 marca 2020
 • Odbiorcy–Pasjonaci: 20 marca 2020

Gdańsk:

 • Uczniowie–Studenci–Nauczyciele: 24 marca 2020
 • Wykonawcy: 24 marca 2020
 • Twórcy: 25 marca 2020
 • Mecenasi–Menadżerowie–Producenci: 25 marca 2020
 • Badacze–Krytycy: 26 marca 2020
 • Odbiorcy–Pasjonaci: 26 marca 2020

Kraków:

 • Uczniowie–Studenci–Nauczyciele: 10 marca 2020
 • Wykonawcy: 10 marca 2020
 • Twórcy: 11 marca 2020
 • Mecenasi–Menadżerowie–Producenci: 11 marca 2020
 • Badacze–Krytycy: 17 marca 2020
 • Odbiorcy–Pasjonaci: 17 marca 2020

 

Lublin:

 • Uczniowie–Studenci–Nauczyciele: 25 marca 2020
 • Wykonawcy: 25 marca 2020
 • Twórcy: 26 marca 2020
 • Mecenasi–Menadżerowie–Producenci: 26 marca 2020
 • Badacze–Krytycy: 27 marca 2020
 • Odbiorcy–Pasjonaci: 27 marca 2020

 

Poznań:

 • Uczniowie–Studenci–Nauczyciele: 10 marca 2020
 • Wykonawcy: 10 marca 2020
 • Twórcy: 11 marca 2020
 • Mecenasi–Menadżerowie–Producenci: 11 marca 2020
 • Badacze–Krytycy: 17 marca 2020
 • Odbiorcy–Pasjonaci: 17 marca 2020

Wrocław:

 • Uczniowie–Studenci–Nauczyciele: 11 marca 2020
 • Wykonawcy: 11 marca 2020
 • Twórcy: 17 marca 2020
 • Mecenasi–Menadżerowie–Producenci: 17 marca 2020
 • Badacze–Krytycy: 18 marca 2020
 • Odbiorcy–Pasjonaci: 18 marca 2020

Szczegółowy harmonogram wraz z miejscem spotkań konsultacyjnych zostanie ogłoszony na początku marca. 

Serdecznie zapraszamy!