Wersja do druku

Udostępnij

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z kononawirusem SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie naszych gości i uczestników spotkań podjęliśmy decyzję o odwołaniu spotkań konsultacyjnych grup roboczych działających w ramach II Kongresu Tańca.

 

Wkrótce poinformujemy o nowych terminach spotkań konsultacyjnych w siedmiu miastach Polski.

Informacja archiwalna

Szanowni Państwo,

publikujemy szczegółowy harmonogram spotkań konsultacyjnych grup roboczych II Kongresu Tańca wraz z lokalizacjami.

Spotkania będą miały charakter konsultacji społecznych (nieodpłatnych). Zadaniem grupy będzie m.in. określenie obszarów tematycznych Kongresu, zaproponowanie form spotkań

w trakcie Kongresu (np. panel, stoliki tematyczne), opracowanie listy ekspertów lub instytucji eksperckich do ww. spotkań (np. ZUS, MKiDN), wstępna propozycja rozwiązań zdiagnozowanych problemów (opcjonalne).

Opiekę nad każdą z grup roboczych będzie sprawował moderator, który poprowadzi spotkanie konsultacyjne.

Zależy nam na zebraniu możliwie największej ilości głosów ze środowiska tanecznego całej Polski, dlatego organizujemy spotkania każdej z grup w 7 miastach. Spotkanie potrwa

3 godziny.

Spotkania konsultacyjne wszystkich grup roboczych we Wrocławiu i Gdańsku odbędą się jednego dnia, o ich lokalizacji poinformujemy wkrótce.

Harmonogram spotkań

Gdańsk

Europejskie Centrum Solidarności (plac Solidarności 1, sala 3.35)

jedno spotkanie wszystkich grup roboczych: 26 marca 2020, 9.00–16.00

Katowice

Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach (ul. Zacisze 3)

Uczniowie–Studenci–Nauczyciele: 17 marca 2020, godz. 9.00–12.00

Wykonawcy: 17 marca 2020, 13.00–16.00

Twórcy: 18 marca 2020, godz. 9.00–12.00

Mecenasi–Menadżerowie–Producenci: 18 marca 2020, godz. 13.00–16.00

Badacze–Krytycy: 20 marca 2020, godz. 9.00–12.00

Odbiorcy–Pasjonaci: 20 marca 2020, godz. 13.00–16.00

Kraków

Krakowskie Centrum Choreograficzne, Nowohuckie Centrum Kultury (al. Jana Pawła II 232)

Uczniowie–Studenci–Nauczyciele: 10 marca 2020, godz. 9.00–12.00

Wykonawcy: 10 marca 2020, godz. 13.00–16.00

Twórcy: 11 marca 2020, godz. 9.00–12.00

Mecenasi–Menadżerowie–Producenci: 11 marca 2020, godz. 13.00–16.00

Badacze–Krytycy: 17 marca 2020, godz. 9.00–12.00

Odbiorcy–Pasjonaci: 17 marca 2020, godz. 13.00–16.00

Lublin

Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12)

Uczniowie–Studenci–Nauczyciele: 25 marca 2020, godz. 9.00–12.00

Wykonawcy: 25 marca 2020, godz. 13.00–16.00

Twórcy: 26 marca 2020, godz. 9.00–12.00

Mecenasi–Menadżerowie–Producenci: 26 marca 2020, godz. 13.00–16.00

Badacze–Krytycy: 27 marca 2020, godz. 9.00–12.00

Odbiorcy–Pasjonaci: 27 marca 2020, godz. 13.00–16.00

Poznań

Teatr Muzyczny w Poznaniu (ul. Niezłomnych 1E)

Uczniowie–Studenci–Nauczyciele: 10 marca 2020, godz. 9.00–12.00

Wykonawcy: 10 marca 2020, godz. 13.00–16.00

Twórcy: 11 marca 2020, godz. 9.00–12.00

Mecenasi–Menadżerowie–Producenci: 11 marca 2020, godz. 13.00–16.00

Badacze–Krytycy: 17 marca 2020, godz. 9.00–12.00

Odbiorcy–Pasjonaci: 17 marca 2020, godz. 13.00–16.00

 

Warszawa

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. R. Turczynowicza w Warszawie (ul. Jana Moliera 4/6)

oraz

Instytut Muzyki i Tańca (ul. Aleksandra Fredry 8)

Uczniowie–Studenci–Nauczyciele: Instytut Muzyki i Tańca, 27 marca 2020, godz. 9.00–12.00

Wykonawcy: Instytut Muzyki i Tańca, 27 marca 2020, godz. 13.00–16.00

Twórcy: aula Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, 30 marca 2020, godz. 9.00–12.00

Mecenasi–Menadżerowie–Producenci: aula Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, 30 marca 2020, godz. 12:30–15:30

Badacze–Krytycy: aula Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, 31 marca 2020, 9.00–12.00

Odbiorcy–Pasjonaci: aula Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, 31 marca 2020, 12:30–15:30

Wrocław

Strefa Kultury Wrocław (ul. Świdnicka 8b)

jedno spotkanie wszystkich grup roboczych: 17 marca 2020, 9.00–16.00

Serdecznie zapraszamy!