Wersja do druku

Udostępnij

Przypominamy, że 31 grudnia br. upływa termin naboru wniosków do II edycji programów Muzyki i Tańca – „Nowe interpretacje” i „Szkoła mistrzów tradycji”. Do 31 stycznia 2012 roku można składać wnioski do programu „Kompozytor-rezydent”.

Program „Nowe interpretacje” adresowany jest do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną działalność artystyczną oraz do zespołów pozainstytucjonalnych i służy wspieraniu wykonań polskiej muzyki, zwłaszcza słabo rozpowszechnionej w polskim życiu muzycznym. Przedmiotem II edycji programu "Nowe interpretacje" są dzieła Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Karola Lipińskiego i Tadeusza Bairda. Ważnym elementem programu jest, aby utwory te po raz pierwszy znalazły się w koncertowym repertuarze danego artysty lub zespołu.

W ramach realizacji programu IMiT zapewnia wsparcie finansowe obejmujące pokrycie kosztów honorariów artystów wykonawców oraz zawiera umowę o współorganizacji
z organizatorem wydarzenia muzycznego.

Program „Szkoła mistrzów tradycji” skierowany jest do polskich instytucji i organizacji zajmujących się kultywowaniem rodzimej muzyki tradycyjnej oraz do polskich artystów muzyków ludowych i ma na celu upowszechnianie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu podczas specjalnie organizowanych warsztatów.

IMIT zapewnia pokrycie kosztów honorariów artystów muzyków prowadzących warsztaty
i części kosztów organizacyjnych związanych z realizacją warsztatów.

II edycje programów „Nowe interpretacje” i „Szkoła mistrzów tradycji” obejmują wydarzenia organizowane w okresie od 15 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.W obu programach termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 grudnia 2011 roku.

Program „Kompozytor-rezydent” przeznaczony jest dla kompozytorów do 40. roku życia oraz zawodowych zespołów orkiestrowych i chóralnych w Polsce. Nawiązuje on do rozpowszechnionej na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi i polega na zamówieniu i prawykonaniu dzieła oraz wykonaniu innych utworów wybranego twórcy w trakcie sezonu artystycznego wnioskującej instytucji.

W ramach tego programu IMiT oferuje dofinansowanie honorarium kompozytora za zamówione dzieło oraz dofinansowanie dodatkowych kosztów związanych z prawykonaniem oraz wykonaniem innych jego utworów.

II edycja programu obejmuje sezon 2012/2013. Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu
31 stycznia 2012 roku.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w zakładce programy i do uczestnictwa w jego II edycjach.