Wersja do druku

Udostępnij

Z przyjemnością informujemy, że nakładem krakowskiego Wydawnictwa Libron ukazała się książka Magdaleny Zamorskiej Obecni ciałem. Warsztat polskich tancerzy butō. Jest to pierwsza publikacja na rodzimym rynku wydawniczym poświęcona wnikliwej analizie polskiej  sceny butō. Jak pisze jeden z recenzentów, prof. Dariusz Kosiński, „podstawowym założeniem Autorki jest twierdzenie, iż istota butō to nie estetyka używana w przedstawieniach, lecz stan osiągany w rezultacie praktyki przez performera i doświadczany przez świadków jego działania. Tej istoty nie można szukać w wyizolowanym dziele przedstawieniu. Znaleźć ją można przez odejście od estetyki tradycyjnej ku estetyce performatywności. To podstawowe przesunięcie wyznacza oryginalny punkt wyjścia książki. […] W efekcie powstała bardzo interesująca galeria odmian polskiego butō, będąca czymś w rodzaju zbiorowej definicji tego zjawiska, a jednocześnie pokazująca całą sieć jego pokrewieństw i związków. Dzięki podejmowaniu za każdym razem na nowo prób definiowania butō zgodnie z poglądami poszczególnych artystek i artystów, Autorka stworzyła panoramę ukazującą złożoność tej sztuki, w tym także sprzeczności między odmiennymi sposobami  jej rozumienia”.

Autorka przygląda się polskim artystom nurtu butō (Teatr Amareya, Sylwia Hanff, TO-EN i wielu innych) na tle jego transkulturowej genezy, jak również warsztatu wybranych japońskich reprezentantów (Kayo Mikami, Rhizome Lee, Toshiharu Kasai) oraz wyjątkowo Amerykanka Sondra Horton Fraleigh). W ostatniej części książki autorka analizuje proces treningowy, jak również zagadnienie transformacji tancerza i widza, z wykorzystaniem instrumentarium współczesnej neurobiologii.

Wydanie publikacji zostało zrealizowane we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach „Programu wydawniczego 2014”.

 

Spis treści i fragment książki

 

O autorce: Magdalena Zamorska – doktor nauk humanistycznych, kulturoznawczyni, tłumaczka; adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UWr. Do jej zainteresowań badawczych należą: strategie twórcze, zagadnienia doświadczania, percepcji i recepcji, sposoby angażowania widza w nowym tańcu, jak również związki sztuk performatywnych z technologią i nauką. Zrealizowała projekt badawczy Multimedia: strategie wykorzystywania nowych mediów (elektronicznych, cyfrowych) w polskim nowym tańcu. Publikowała w wielu pismach, m.in. w „Kulturze Współczesnej”, „Didaskaliach”, „Teatrze”.

Publikacje autorki do pobrania w Internecie:

wroc.academia.edu/MagdalenaZamorska

Autorka – sprawnie wykorzystując metodologię kulturoznawstwa, performatyki i antropologii  – zrekonstruowała i przeanalizowała warsztat artystyczny oraz źródła inspiracji artystów butō czynnych w Polsce. […] Swoje stanowisko kompetentnie wzmocniła nawiązaniami do współczesnej neuronauki.

Prof. dr hab. Mirosław Kocur

 

Praca doktorska, na bazie której powstała książka, otrzymała wyróżnienie w IX edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze (2012), ogłaszanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie