Wersja do druku

Udostępnij

W okresie od czerwca do grudnia na terenie całego kraju odbywa się wiele imprez tanecznych i prezentacji przedstawień , w związku z czym przypominamy o II edycji konkursu na napisanie recenzji ze spektaklu tanecznego. Konkurs organizowany jest wspólnie przez miesięcznik „Teatr” oraz Instytut Muzyki i Tańca (portal TaniecPOLSKA). Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy osoby, które dotychczas nie publikowały artykułów (z wyłączeniem internetowych blogów). Recenzje powinny dotyczyć przedstawień obejrzanych w roku kalendarzowym 2012. Objętość tekstów nie powinna przekraczać 5 stron znormalizowanego maszynopisu (9000 znaków ze spacjami).  Prace prosimy opatrzeć godłem, a w zamkniętych kopertach podać dane autorów: wiek, adres korespondencyjny i mailowy, telefon kontaktowy.

 

Autorów prosimy o przesyłanie recenzji do 31 grudnia 2012 roku na adres redakcji „Teatru”:

ul. Kozia 3/5 m. 6,00-070 Warszawa.

 

Najlepsze prace zostaną opublikowane w „Teatrze” oraz na portalu taniecPOLSKA.pl. Laureaci otrzymają także zaproszenie akredytacyjne na wybrany przez nich polski festiwal prezentujący spektakle taneczne – zaproszenie obejmować będzie pokrycie kosztów podroży, noclegu i biletów na spektakle oraz zamówienie relacji z festiwalu dla portalu taniecPOLSKA.pl i łamów „Teatru”.