Wersja do druku

Udostępnij

I Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna to wydarzenie mające na celu uchwycenie współczesnego stanu wiedzy o instrumentach muzycznych w Polsce poprzez prezentację dorobku środowisk badawczych, omówienie potrzeb i problemów poszczególnych dyscyplin, wyznaczenie kierunku dalszych badań oraz utworzenie siatki istotnych dla współpracy kontaktów. Będzie to pierwsza ogólnopolska platforma dla wymiany wiedzy i doświadczeń osób zajmujących się instrumentarium muzycznym w różnych dziedzinach nauki, sztuki, muzealnictwa, konserwacji zabytków, edukacji i animacji kultury.

Organizatorami wydarzenia są Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca. Radę naukową tworzą polscy instrumentolodzy: profesor emeritus dr hab. Beniamin Vogel oraz prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski. Konferencja odbędzie się w siedzibie jednej z największych polskich kolekcji historycznych fortepianów im. Andrzeja Szwalbego w Ostromecku.

Udział w Konferencji wezmą przedstawiciele środowisk zajmujących się w Polsce instrumentarium muzycznym jako tematem badań naukowych, obiektem publicznego eksponowania i opieki konserwatorskiej, prac renowacyjnych i rekonstrukcyjnych oraz działań artystycznych: muzykolodzy, muzealnicy, konserwatorzy zabytków, lutnicy, stroiciele i budowniczowie fortepianów, historycy sztuki, kulturoznawcy oraz muzycy-instrumentaliści, w tym także wykonawcy ludowi.

Podczas trzydniowego spotkania odbędą się wykłady, prezentacje, dyskusje i koncerty, ze szczególnym uwzględnieniem wykonawstwa na instrumentach historycznych. Przewidziana jest część teoretyczna w formie paneli dyskusyjnych, omówienie problemów wykonawczych, demonstracje możliwości zabytkowych instrumentów oraz koncerty uznanych artystów. Zapis wykładów i koncertów zostanie połączony z największą cyfrową kolekcją instrumentów muzycznych w Polsce www.instrumenty.edu.pl stworzoną przez Instytutu Muzyki i Tańca.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji oraz do zgłaszania tematów prezentujących dokonania poszczególnych dyscyplin w zakresie instrumentologii, przedstawiania zbiorów i kolekcji muzealnych, podejmowania zagadnień związanych z konserwacją, renowacją i budową instrumentów, a także edukacją i wykonawstwem na instrumentach historycznych, wskazywania potrzeb i problemów badaczy i pracowników instytucji gromadzących instrumenty muzyczne. Preferowaną formą wystąpienia będzie ogólna prezentacja tematu (do 30 minut), postulaty działań oraz czynny udział wszystkich uczestników w panelach dyskusyjnych. Pierwszy termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca.

Konferencja rozpocznie się w poniedziałek, 11 września o godzinie 15:oo i zakończy się we środę, 13 września około godziny 15:oo. Referenci zakwaterowani będą w Pałacu Ostromecko.

Zgłoszenia i tematy prosimy przesyłać na adresy mailowe:
Agata Mierzejewska: mierzejewska.agata@gmail.com
Joanna Gul:  joanna.gul@uwr.edu.pl

Prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel
Prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski, kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Joanna Gul, Uniwersytet Wrocławski
Agata Mierzejewska, kurator portalu www.instrumenty.edu.pl Instytutu Muzyki i Tańca
Andrzej Gawroński, kierownik pracowni pałacowej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku