Wersja do druku

Udostępnij

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowiska muzycznego do wzięcia udziału
w I Konwencji Muzyki Polskiej. Odbędzie się ona w dniach od 9 do 11 maja 2011 roku
w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Zapraszamy szczególnie gorąco kompozytorów, artystów wykonawców, muzykologów
i teoretyków muzyki, dziennikarzy i krytyków, przedstawicieli instytucji muzycznych
i organizacji pozarządowych, a także studentów i melomanów.

Odpowiedzmy na pytania o muzykę w życiu społecznym: ile jej jest, ile jej być powinno,
w jaki sposób przeprowadzić konieczne zmiany? Podejmijmy wspólnie działania na rzecz wypracowania i osiągnięcia właściwego cywilizacyjnego modelu obecności muzyki
i artystycznej dźwiękowości w naszym życiu i otoczeniu.

Uczestnictwo w Konwencji jest bezpłatne. Prosimy o rejestrację uczestnictwa na stronie internetowej www.konwencjamuzyki.pl. Każdy z zarejestrowanych uczestników otrzyma bezpłatnie komplet materiałów z Konwencji, a w szczególności wydanie Raportu o stanie muzyki polskiej.

Szczegółowy program i informacje dot. Konwencji dostępne są na stronie internetowej www.konwencjamuzyki.pl

Serdecznie zapraszamy!