Trwają przygotowania do I Kongres Tańca, który odbędzie się już w dniach 27 – 29 kwietnia w Warszawie.

Wersja do druku

Udostępnij

Celem Kongresu, poza prezentacją potencjału i dorobku artystycznego, będzie diagnoza zmian, jakie dokonały się w czasie transformacji ustrojowej w obszarze twórczości artystycznej związanej z tańcem. Poruszone zostaną istotne z tego punktu widzenia tematy jak dostosowanie infrastruktury, polityki kulturalnej oraz wprowadzenie rozwiązań systemowych. Kongres służy także integracji środowiska, rozproszonego w ośrodkach i teatrach na terenie całego kraju i za granicą, oraz pogłębionej analizie sytuacji zarówno artystów, jak i odbiorców tej sztuki. Najistotniejszym zadaniem Kongresu jest diagnoza obecnego stanu oraz potrzeb środowiska tanecznego w Polsce. Uzyskana dzięki temu wiedza stanie się podstawą opracowania strategii rozwoju tańca w Polsce, której realizacji służyć będzie m.in. Instytut Muzyki i Tańca.

Serdecznie zapraszamy wszystkich związanych z tańcem. Wkrótce dostępny będzie szczegółowy program oraz strona Kongresu i rejestracja online.