Wersja do druku

Udostępnij

22 października 2011 roku, w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie odbędzie się I Forum Liderów Animacji Muzycznej. Organizatorem Forum jest Pracownia Badań Muzyczno-Edukacyjnych działająca w Instytucie Muzyki i Tańca.

PROGRAM FORUM:

11.00-11.10 – Otwarcie Forum – Andrzej Kosowski, Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

11.10-11.20 Wiktor Jędrzejec, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN

11.20-12.30 Wystąpienia zaproszonych gości
(moderator: Viola Łabanow)
Idea i współczesna wartość animacji kulturalnej/artystycznej – Barbara Jedlewska, UMCS, Znaczenie refleksji i emocji w działaniach animatora muzycznego – Zofia Bernatowicz, UMCS, Animator – kto to taki? – Marta Białek-Graczyk, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Społeczna strona muzyki – Agnieszka Strzemińska, Instytut Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”,

12.30-13.00 Dyskusja

13.00-14.00 Przerwa

14.00-16.00 Panel dyskusyjny Liderzy animacji muzycznej w Polsce. Doświadczenia, dobre praktyki, nowe obszary dla działalności twórczej – krótkie 5-minutowe wystąpienia na temat własnych działań, postulaty.
(moderator: Andrzej Białkowski)

16.00 -16.15 Przerwa

16.15-17.30 Ciąg dalszy panelu dyskusyjnego „Liderzy animacji muzycznej w Polsce. Doświadczenia, dobre praktyki, nowe obszary dla działalności twórczej”
(moderator: Viola Łabanow)

17.30 Podsumowanie Forum
(moderator: Andrzej Białkowski)

I Forum Liderów Animacji Muzycznej będzie transmitowane na www.imit.org.pl. Zapraszamy do obejrzenia!